วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

รมช.เกษตรฯ ประชุมเตรียมพร้อมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ/ลดต้นทุนการผลิต

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2563 เกษตรกรไทยทั่วประเทศมีความต้องการปลูกข้าวประมาณ 60 ล้านไร่ แต่มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทั้งหมด จึงต้องเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงต่อความต้องการของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด และในอนาคตเกษตรกรจะมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ กว่า 1.2 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการมากที่สุด คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวนิ่ม หรือข้าวหอมปทุม ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นไปตามความต้องการของตลาดอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ ตนเองจึงได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่กรมการข้าวร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเหล่งพื้นที่ผลิตกว่า 2 หมื่นไร่ มาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับเกษตรกร พร้อมประกันราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตันละ 11,000 บาท ในความชื้นที่ไม่เกิน 25% โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้กรมการข้าวจะจัดหาเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะนำไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก โดยหลังการเก็บเกี่ยวจะต้องนำข้าวทั้งหมดมาจำหน่ายคืนให้กับกรมการข้าว เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดพันธุ์ก่อนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กับเกษตรกรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ยังมีการเชิญกลุ่มเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เข้ามาร่วมให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการทำนาแบบเดิมมีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี มีต้นทุนในการผลิตข้าวมากถึง 6,000 บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่าสูงมากพอสมควร จึงพยายามที่จะปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการผลิตข้าวแบบใหม่ เบื้องต้นภาคเอกชนยืนยันว่าสามารถผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่มีต้นทุนการผลิตประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เท่านั้น

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพนำไปปลูกข้าวให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเชื่อว่าหลังผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีการผลิตข้าวจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่มาจากกรมการข้าวโดยตรง เชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นอย่างแน่นนอน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่มีการประกันรายได้ที่ชัดเจนแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำจาก ธกส.ในโครงการล้านละร้อยได้ด้วย เนื่องจากมีตลาดรองรับที่ชัดเจน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการปลูกข้าวได้ในช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งต้องรอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง

ด้าน นายขจรศักดิ์ เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้ถือเป็นโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น เบื้องต้นมีการส่งเสริมการผลิตนำร่องในพื้นที่สุพรรณบุรีเป็นหลัก โดยกรมการข้าวมีหน้าที่ให้ความรู้และผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากนั้นกรมการข้าวจะทำหน้าที่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อนำกลับไปเข้าสู่ขั้นตอนปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และนำไปส่งเสริมการผลิต ข้าวคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่อไป

 973 total views,  1 views today