วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

กกท. เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยานักกีฬาและบุคลาการทางการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกในทุกๆด้าน รวมทั้งด้านกีฬาด้วย นั้น

ขณะนี้ กกท. กำลังรวบรวมข้อมูลและจัดทำหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยานักกีฬาและบุคลาการทางการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยนักกีฬาเป็นเลิศ ที่อยู่ในโครงการเตรียมนักกีฬาเพื่อควอลิไฟล์ไปโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 2020 จะมีการปรับแผนและกระบวนการฝึกซ้อม กรณีที่ไม่สามารถมาฝึกซ้อมร่วมกันได้ ให้นักกีฬาฝึกซ้อมที่บ้านแทน (Train at Home) ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมได้ตามที่ กกท. วางแผนการฝึกซ้อมไว้ให้

สำหรับนักกีฬามวย และนักกีฬาอาชีพ นั้น อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา เพื่อให้รัดกุม ครบถ้วน และรอบคอบที่สุด จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง (การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาตามความจำเป็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบประกอบการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

กกท. ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาทุกท่าน มีความเข้มแข็ง และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในที่พักของตนเอง เพื่อให้มีพลังกายและพลังใจที่แข็งแรง และเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน