วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

โฆษก ศบค. ยืนยันผู้ที่ผ่านสถานกักกันที่รัฐจัดให้แล้ว สามารถยื่นใบรับรองขออนุญาตไม่เข้ารับการกักตัวของจังหวัด ย้ำให้ทุกคนใช้ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ

05 มิ.ย. 2020
857

ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชนผ่านโซเชียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 และสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
โฆษก ศบค. ได้กล่าวยืนยันว่า ผู้ที่ผ่าน State Quarantine หรือสถานกักกันที่รัฐจัดให้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักกันที่ทางจังหวัดจัดให้ เนื่องจากการเข้ารับการกักตัวใน State Quarantine ครบ 14 วัน จะได้รับการตรวจและดูแลโดยแพทย์ โดยจะได้รับใบรับรองว่าได้กลับมาจากต่างประเทศ และได้ผ่านการกักตัวที่ State Quarantine เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากภูมิลำเนาหรือจังหวัดมีข้อกำหนดให้คนที่เข้ามาจากนอกเขตพื้นที่จะต้องถูกกักตัว ผู้ที่ผ่าน State Quarantine หรือสถานกักกันที่รัฐจัดให้สามารถยื่นใบรับรองนี้และขออนุญาตไม่เข้ารับการกักตัวของจังหวัดได้ ทั้งนี้ หากมีปัญหาใด ๆ สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมรับมือกับวันหยุดต่าง ๆ ต่อจากนี้ว่า ทางภาครัฐได้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความร่วมมือใน 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม 2. ประชาชน และ 3. ภาครัฐ ซึ่งจะต้องเข้าไปกำกับ ติดตาม ดูแล ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ หากทุกคนช่วยกัน จะสามารถห่างไกลโรคได้ โดยกรณีการเปิดหาดบางแสน ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบปัญหาและมีการแก้ไขปัญหาแล้ว ที่สำคัญคือทุกคนต้องให้ความร่วมมือ
 
โฆษก ศบค. กล่าวย้ำให้ทุกคนใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เนื่องจากหลังจากคลายล็อคเฟสที่ 3 พบประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ด้วยความพร้อมใจกัน เพราะโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษา ทางเดียวที่จะป้องกันได้คือทุกคนจะต้องสามัคคีร่วมใจให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
 
โฆษก ศบค. ได้แนะนำวิธีการออกกำลังกายที่ปลอดภัยจากโรค จะต้องดำเนินตามมาตรการหลัก 5 ข้อ เช่น หากการออกกำลังกายไม่หนักมาก ก็สามารถใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยได้ หรือถ้าเป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยมาก ๆ ก็ให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร จะต้องหมั่นล้างมือ และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก็จะปลอดโรค ปลอดภัย ส่วนกรณีงานวิ่ง ที่หลายหน่วยงานเริ่มเปิดให้มีการจอง และจะจัดขึ้นในปลายปีนี้  โฆษก ศบค. กล่าวว่า ยังถือว่าเป็นระยะเวลาที่ห่างจากเวลานี้ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของโลกยังเป็นแนวทแยงขึ้นอยู่ และไม่สามารถตอบได้ว่าจะสามารถจัดกิจกรรมได้หรือไม่  ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนและการค้นพบการรักษา หรือยาวัคซีน  ซึ่งการจัดกิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีการวางแผน ต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงนั้นให้ได้ ดังนั้น ยังไม่ขอให้คำตอบว่าสิ้นปีนี้จะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอย่างไร โดยขอให้คนทั้งประเทศร่วมมือกันทำให้ดีที่สุด เพื่อให้มีพื้นที่ที่จะเปิดกว้างได้มากขึ้นในปีนี้