วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ศบค. เผย เปิดให้ลงทะเบียนหมวดย่อยร้านค้าในสนามบิน ปั๊มน้ำมัน รองรับการเดินทางของประชาชน หากเข้าสู่การผ่อนคลายมาตรการระยะต่อไป

11 มิ.ย. 2020
869

ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เผยถึงความคืบหน้าแพลตฟอร์มไทยชนะ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยจำนวนในการลงทะเบียนกิจกรรม/กิจการอยู่ที่ 173,644 มีผู้ใช้งานกว่า 24,470,225 ราย  จากแบบประเมิน 5 ข้อ พบว่ามี 2 มาตรการ คือ การเว้นระยะห่าง และการทำความสะอาดพื้นผิว ยังต้องเข้มงวดต่อไป  พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น สถานที่ตั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการ ขณะที่ประชาชนจะต้องคำนึงถึงความหนาแน่นของจำนวนผู้เข้าใช้บริการกิจกรรม/กิจการ ในเวลาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการหลักทั้ง 5 ข้อด้วย

กรณีผู้ประกอบการรายเดียวที่ดูแลร้านค้าเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการอู่รถที่มีจำนวนรถมากกว่า 1 คัน ผู้ประกอบการสามารถขอชุด QR CODE ได้สำหรับร้านค้าในบริเวณเดียวกัน เช่น ร้านค้าในศูนย์การค้า เช่นเดียวกับผู้ประกอบการเจ้าของอู่รถ  รถยนต์รับจ้างสาธารณะ สามารถเติม QR CODE แต่ละคันใน QR CODE  หลักได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจการเดียวที่มีสาขาในพื้นที่ต่าง ๆ ยังต้องแยก QR CODE

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ยังกล่าวต่อว่า จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในหมวดย่อยสำหรับร้านค้าที่อยู่ในสนามบิน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือจุดชมวิวในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนหากเข้าสู่การผ่อนคลายในระยะต่อไป พร้อมย้ำว่าการสแกน QR CODE ก่อน-หลัง การเข้าใช้บริการกิจกรรม/กิจการ ต่าง ๆ มีความสำคัญสำหรับสถานการณ์เพื่อใช้ในการติดตาม ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ในช่วงนี้และสำหรับการผ่อนคลายมาตรการในระยะต่อไป