วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ระบบ “ไทยชนะ” เพิ่มบริการด้วยระบบการเช็คอิน-เช็คเอาท์กลุ่มด้วย Group Check in- Check out สามารถตรวจสอบความหนาแน่นและการสำรองสถานที่

18 มิ.ย. 2020
535

 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เผยถึงความคืบหน้าแพลตฟอร์มไทยชนะ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย้ำการเก็บข้อมูลของร้านค้าโดยใช้สมุดจด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการสอบสวนโรคห้ามนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่นโดยเด็ดขาด โดยร้านค้าจัดเก็บในที่ปลอดภัยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ 30 วัน เมื่อครบกำหนดต้องทำลายสมุดจดดังกล่าว   โดยมีกรณีการติดเชื้อในจีน ที่มีคนกว่า 40,000 คน อยู่ในข่ายที่ต้องสอบสวนโรค  โดยมีค่าสอบสวนโรค ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อ 1 คน ต้องใช้เงินถึง 120 ล้านบาท แต่เมื่อใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ จะเหลือเพียงร้อยละ 10  หรือเป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ใช้งานระบบไทยชนะมีจำนวน 27,595,753 ราย จำนวนกิจกรรมหรือกิจการที่ลงทะเบียน จำนวน 197,381 ร้าน จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน (ระบบแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส) จำนวน 333,919 ราย  สัดส่วนจำนวนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ผ่านแพลตฟอร์มร้อยละ 51 สัดส่วนจำนวนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ผ่านแอปพลิเคชัน ร้อยละ 92  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อการสอบสวนโรคเท่านั้น โดยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำ ศบค. ดูแลอย่างใกล้ชิด ยึดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญ ต้องเด็ดขาดด้วย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังรายงานถึงการประเมินกิจการร้านค้า ครอบคลุมร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ร้านอะไหล่มือถือ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก-ส่ง ตลาดนัด ตลาดค้าส่ง หาบเร่ แผงลอยและรถเข็น ได้รับรายงานว่า มีร้านค้าร้านอาหารบางแห่ง การ์ดเริ่มตกแล้ว ไม่เว้นระยะห่างและไม่มีการเช็คอิน ต้องย้ำไปถึงผู้ดูแลตลาดนัด ตลาดค้าส่งดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดตัวแอพพลิเคชัน  Group Check in คือ สามารถเช็คอินให้กับบุคคลที่มาร่วมกันได้อีก 3 คน โดยสามารถใส่ชื่อของตนเองว่าวันนั้นไปทานข้าวกับใคร อัพเดททั้งไอโอเอสและแอนดรอยด์ และที่สำคัญคือป้องกันคิวอาร์โค๊ดปลอมและป้องกันการส่ง SMS รวมทั้งสามารถ Group Check out ได้ เช่น การไปเที่ยวอุทยานหรือสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถดูจำนวนคนที่เข้าไปในสถานที่ในแต่ละวันได้ และสามารถจองสถานที่ได้ด้วย ส่วนที่ 3 การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ ซีเรียลนัมเบอร์ สามารถนำไปส่งเสริมการใช้งานระบบในร้านค้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ระบบไทยชนะได้อีกด้วย