วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเดิมที่มีในตัวนักเรียน ตามนิยม “เสริมจุดแข็งให้เฟิร์ม – ลดจุดบกพร่อง”ผลเด็กสอบติดโรงเรียนดังเพียบ

21 มิ.ย. 2020
1295

เติมเต็มเด็ก ป.1 – ม.3 เกิดทักษะในการสอบ ผลสอบเข้า ม.1- ม.4 โรงเรียนดัง อันดับต้นๆของจ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเดิมที่มีในตัวนักเรียน ตามนิยม “เสริมจุดแข็งให้เฟิร์ม – ลดจุดบกพร่อง”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 มิ.ย. ที่ รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ เลขที่ 1/11 ถนนสถิตยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี รองอธิการบดี(ฝ่ายวิชาการ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะ ผอ.รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนกวดวิชาและสามารถสอบเรียนต่อในโรงเรียนดังๆ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ หรือ K.W.Center เปิดเผยว่า โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ เป็นโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดขอนแก่นที่มีประสบการณ์การสอนมากว่า 24 ปี กับหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ ป.1-ม.6 โดยมีหลักสูตรเด่น คือ K.W.รับรองผล ป.6 สอบเข้า ม.1 และ ม.3 สอบเข้า ม.4 ที่ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนพิเศษในวันหยุด และเวลาว่างจากการเรียนประจำ

โดยเฉพาะปีการศึกษา 2563 นักเรียนหลักสูตร ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 ใช้เวลาเรียน 1 ปี กับผลการสอบคัดเลือกที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคได้เพิ่มขึ้น และเข้าโปรแกรมตามที่นักเรียนคาดหวังได้ เช่น Gifted, คู่ขนาน Gifted, English Program, ห้อง King แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาตัวนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล Education 4.0 เกิดขึ้นได้กับผู้เรียน Gen.นี้

การที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ทิศทางความถนัดของตนเองเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาว่าจะเลือกอาชีพด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้เรียนแต่ละคนมีภูมิความรู้ที่เป็นจุดแข็งตามที่ตนเองชอบ/ถนัดมาแต่ต้น ที่ผู้ปกครองสามารถรับรู้ได้ โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ได้นำแนวทางนี้มาช่วยจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ที่ต้องควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน วิเคราะห์จุดแข็ง แยกกลุ่มเรียน จัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม ประเมินผล จัดกลุ่มใหม่ และวิธีการอื่นๆที่นำเข้ามาช่วยผู้เรียนให้เรียนได้อย่างมีความสุขและได้ผลตามที่คาดหวัง

ผศ.ดร.กนกอร กล่าวอีกว่า ผลการสอบในปีการศึกษา 2563 ที่สามารถสอบได้เค็ม100% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่น่าพอใจคือ จาก 100% นักเรียนสอบเข้าโปรแกรมพิเศษได้มากถึงร้อยละ 34 (Gifted, คู่ขนาน Gifted, English Program, ห้อง King) และรอบทั่วไปร้อยละ 66

ในหลักสูตรพัฒนาตนเอง ป.1-ป.6, ม.1-ม.3 ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญในการพัฒนา กราฟการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน ได้แนวทางพัฒนานักเรียนร่วมกัน เพื่อส่งต่อให้อาจารย์พัฒนาได้ถูกจุด ทางโรงเรียนมีทีมวิเคราะห์กราฟการเรียนรู้ 5 รายวิชาหลัก สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนเด่นในด้านใด ด้านใดที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์

ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคช่วงหลังมาในการติวข้อสอบของเราคือเป็นช่วงโควิด มาคั่นกลาง แต่ทางโรงเรียนก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทันท่วงที โดยในช่วงโค้งสุดท้าย ได้มีการเตรียมตัวสอบให้น้องๆ โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และโรงเรียนก็มีระบบการทำข้อสอบให้น้องที่อยู่บ้าน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายมีโทรศัพท์มือถือ ที่จะใช้ฝึกตัวเองในการทำข้อสอบ ซึ่งเป็นระบบช่วยในการอ่านหนังสือของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นั้นคือไม่ต้องไปนั่งอ่านในหน้าจอ Monitor ขนาดใหญ่

แต่ว่าทางโรงเรียนใช้วิธีการออกข้อสอบจำนวนมาก วิชาละหลายร้อยข้อ เสร็จแล้วก็ให้น้องๆอ่านข้อสอบและฝึกทำข้อสอบแทนการอ่านหนังสือ โดยคณะคุณครูฯ ได้มีการทำ work from home ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน เร่งออกข้อสอบ แล้วก็ให้ทางโรงเรียนกวดวิชาฯดำเนินการทดสอบเข้าไปใน Google classroom และนักเรียนอ่านทำอยู่ที่บ้าน เสร็จแล้วทางคณะครูก็ประเมินอีกด้วยว่าจากที่ทำข้อสอบอยู่ที่บ้านนั้นมีอะไรที่เราต้องติวเพิ่มพร้อมทั้งประเมินน้องๆทุกคนทราบ แล้วก็มีการนัดหมายและเจอกันผ่าน Application ที่เป็นการสอนใน Conference หรือGoogle soom ซึ่งมีการเอาเนื้อหาส่วนที่น้องทำไม่ได้เนี่ยมา สอนเพิ่มในส่วนนี้

ในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาสอดแทรก แต่ทาง รร.กวดวิชาฯเราก็ยังสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ โดยน้องก็สามารถที่จะสอบเข้าโรงเรียนต่างๆได้ ในสัดส่วนที่มาก ซึ่งทาง รร.เราจะมีเงื่อนไขเบื้องต้นว่าโอกาสที่จะสอบไม่ได้มีเพียง 1-2 เปอร์เซ็นต์แต่ถ้านักเรียนเข้าเรียน 100% คือคำว่า 1 ครั้งของเราหมายถึง 1 วัน ซึ่ง1 วันนี้คือทำให้เกิดการสร้างโอกาสค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการรับรองผลของ kw เนี่ย เราจึงเน้นในจุดเน้นของเราคือต้องเข้าเรียนคำว่าเข้าเรียนถือเข้าฟังเท่าเข้าดู เข้าทำ เราใช้ในครั้งปีนี้ นอกจากนั้นยังเช็คการเข้าคลาสเรียนแล้ว เรายังมีการเช็คเข้าทำข้อสอบด้วย เพื่อติดตามว่าลูก หลาน น้องนักเรียน ให้ความใส่ใจความสนใจหรือไม่ เพราะว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเป็นตัวชี้วัดของเรา ก็คือความความมุ่งมั่นของน้องๆ

ด้าน ด.ญ.ธันยพัฒน์ ศงสนันทน์ ชื่อเล่น(น้องเฟม)นร.ชั้น ป.6 จาก รร.อนุบาลขอนแก่น สอบติดทุกสนามสอบ อาทิ 4 สนาม คือรร.สาธิตจากมหาวิทยาลัยสารคามมหาสารสถาบันที่ 2 คือโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มข.สถาบันที่ 3 คือ รร.ขอนแก่นวิทยายน ห้อง English Program และสถาบันที่ 4 คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง ส่วนเทคนิคการเรียน ของตัวเองมีอยู่ว่า หมั่นทบทวนบทเรียน ส่วนเรื่องการเรียนพิเศษ ที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ นั้น เป็นเพราะบรรดาคณาจารย์คุณครูที่สอน ทำการสอนได้สนุก ไม่ซีเรียสมากเกินไป ที่สำคัญสอนแล้วทำความเข้าใจ ได้ง่าย อีกครั้ง อยากให้นักเรียนสอบติดโรงเรียนดัง ได้ทุกคน

ส่วน  ด.ญ.ธิติยา เลยวานิชย์เจริญ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6โรงเรียนรัตนากร จ. กาฬสินธุ์ ชื่อเล่นชื่อน้องไหม สอบติด 4 สถาบัน ที่แรกคือ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนามที่ 2 คือรร. สาธิตศึกษาศาสตร์ขอนแก่น ที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์บุรีรัมย์ และสถานที่ 4 รร.ขอนแก่นวิทยายน เลือก ห้องGifted ขอนแก่น หลักการเรียน คือ อ่านหนังสือมาก่อน แล้วค่อยมาเรียนพอเรียนเสร็จ จะไปจดสรุป ในเรื่องเรียนพิเศษเพราะว่า เห็นรีวิวในเน็ตว่า ทำการสอนได้ดี

ด.ญ.ฟ้าใส นิยมทอง สอบติด 3 สนามติดทุกสนามสอบ ห้องเรียนที่ลือกเรียนคือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สถาบันที่สอบติดก็จะมี 1 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม 2 .รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3.รร.ขอนแก่นวิทยายน ห้องพิเศษค่ะสถาบันที่เลือกก็เป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ค่ะค่ะ หลักการเรียนที่สำคัญคือ ตอนเรียนหนูก็พยายามตั้งใจฟัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ แล้ว เมื่อ กลับไปบ้าน จะมีการทบทวนบ้าง ส่วนวิชาไหนที่ค่อนข้างยาก จะเอาวิชานั้นไปอ่านต่อที่บ้าน ที่เลือกมา ติววิชาที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ เพราะ รู้สึกว่าที่นี่เป็นโรงเรียน ที่มีความใส่ใจต่อตัวนักเรียนมาก และรู้สึกว่าคุณครูอาจารย์ที่สอนมีประสิทธิภาพ แล้วก็สอนดีมาก อธิบายได้เข้าใจมากๆเลยและก็สอนสนุกด้วย

ด.ช.กานต์ สดศิระ สอบได้ในอันดับ 1 ในการสอบเข้าม 1 รร.ขอนแก่นวิทยายน จบชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จาก รร.อนุบาลขอนแก่น และสอบ o-net ชั้นป 6 ได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาภาษาอังกฤษ 2 ซึ่งโรงเรียนแรกที่สอบติดคือ รร.สาธิตมหาสารคาม ส่วน รร.ที่ 2 ที่สอบติดคือห้องคู่ขนานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลือกเรียนห้องคู่ขนานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หลักการเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการสอบเข้าได้ที่ 1 คือ ตอนที่เรียนเตรียมตัวจะสอบก็พยายามอ่านหนังสือ แล้วก็กลับไปทำแบบฝึกหัดต่อที่บ้าน ขับที่เลือกเรียนที่แก่นวิทย์ Center เพราะว่าคุณครูเขาเอาใจใส่ แล้วก็มีเคล็ดลับในการจำให้จำง่าย

และสุดท้ายยังมีนายธนบดี พิมพ์ภักดี หรือน้องพีท ซึ่งสอบเข้าได้อันดับ 1 ในการสอบเข้าม. 4 รร.ขอนแก่นวิทยายน ตลอดจน นายศิรชัช บุญสรไชย(สปีค)และน.ส.ปราณปรียา อภิโชค(ปราย)ที่สอบได้อันดับ 2และ 3 ในการสอบเข้าม .4 รร.ขอนแก่นวิทยายน อีกด้วย.

โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์กับความภูมิใจอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสถานการณ์ COVID-19 ยังสามารถปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์กับคลังข้อสอบเก่าจำนวนนับพันข้อและระบบประเมินที่ยอดเยี่ยมช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะสมัครสอบผลงานที่น่าภาคภูมิใจปี 2563 อาทิเช่น

  1. ด.ญ.ธิติยาเลยวานิชย์เจริญ(ไหม) สอบ 4 สนาม#ติดทุกสนามสอบ

น้องเลือกเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์

สนามสอบที่ 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม SEM ,

สนามสอบที่ 2.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์

สนามสอบที่ 3.โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนามสอบที่ 4.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Gifted,

  • ด.ญ.ฟ้าใสนิยมทอง(ฟ้าใส)สอบ 3สนาม#ติดทุกสนามสอบ

น้องเลือกเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Gifted

สนามสอบที่ 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามSEM,

สนามสอบที่ 2.โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

สนามสอบที่ 3.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Gifted

  • ด.ญ.ธันยพัฒน์ ศงสนันทน์(เฟม) สอบ 4 สนาม#ติดทุกสนา

น้องเลือกเรียน English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

สนามสอบที่ 1.โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม

สนามสอบที่ 2.โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยม

สนามสอบที่ 3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน English Program

สนามสอบที่ 4.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องคู่ขนาน

  • ด.ช.กานต์สดศิริ(นะโม) สอบได้อันดับ 1ในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและผลสอบ ONET ชั้น ป.6 ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาภาษาอังกฤษ
  • นายธนบดีพิมภักดี(พีท) สอบได้อันดับ 1ในการสอบเข้า ม.4 
  • นายศิรชัช​ บุญ​ศรไชย (สปีค), นางสาวปรานปรียา​ อิภิโช (ปราย)..ได้อันดับ​ 2,3​ ในการสอบเข้า​ ม.4โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน​

และนักเรียน ม.3 เดิมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสามารถสอบคัดห้องได้ห้อง Premium, Platinum ตามโปรแกรมที่ตั้งใจ

และผลรวมของนักเรียน KW. ที่สอบเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนกัลยาณวัตรในโปรแกรม Gifted, EP, Premium (คู่ขนาน), Platinum สอบเข้าได้เกินกว่า 95 % และน้อง ๆ ป.2 ที่สามารถสอบเข้าห้อง Gifted โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้

โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ 1/11 ถ.สถิตย์ยุติธรรมอ.เมืองจ.ขอนแก่นโทร.043-245690, 084-157-3304

www.kw-center.com, Facebook กวดวิชา แก่นวิทย์

ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกอรบุญมี

เปิดสอนระดับ       -ป.2-ป.6, ม.1-ม.3, ม.4-ม.5(รายวิชา)

หลักสูตรเด่น       -ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted/Premium/Platinum/ สาธิตฯ / โรงเรียนวิทยาศาสตร

                                                จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

 -ป.6 รับรองผลรอบทั่วไป

 – ม.3 สอบเข้า ม.4- ม.3 สอบคัดห้องเข้า ม.4

– ม.4-ม.5 คณิต ชีว เคมี ฟิสิกส์