วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการ ระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมโครงการ ระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม  และพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

    ในงานมี นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงานถึงวัตถุการจัดโครงการระบบส่งปลูกป่าร่วมพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ อารีย์พัฒนาไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานฯ มีนายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ และคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายภารกิจ กฟผ. , การบรรยายข้อกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมการมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มีการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และมอบถังเก็บน้ำขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ณ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

     ทางด้าน น.ส.สุทธิดา สีส่อง ชั้น ม.6 ฯได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า”พวกหนูต้องขอขอบคุณมากที่มามอบทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในการใช้สืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตอีกด้วย” น.ส.สุทธิดา สีส่อง ชั้น ม.6 กล่าวขอบคุณ

     ด้านนายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า”ทาง รร.ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งนำโดยนายสหชาติ พิลาอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง รร.นั้นมีโครงการในเรื่องของป่ารักน้ำ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประสงค์ที่จะให้มีการปลูกป่าเพื่อให้นิเวศน์สมบูรณ์ มีน้ำมีน้ำมีปลา ดำเนินการตามรอยพระบาทของท่านนะครับเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรามีป่าที่สมบูรณ์แล้วก็ประโยชน์  ชาวบ้านในชุมชนก็ได้อาศัยหาผลผลิตทางการเกษตร์เช่น เก็บเห็ดเพื่อที่จะได้บริโภคใน แล้วก็ทางโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์นั้นก็จะดูแลรักษาป่าให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ป่านนั้นสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต”นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กล่าว

      นายอภิชาติ อารีย์พัฒนาไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวอีกว่า”ในนามตัวแทนของโรงเรียนลูกหลานโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันนี้ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการปลูกป่า มีการมอบถังน้ำ 2,500 ลิตร 2 ถัง ให้กับชุมชนแห่งนี้อีกด้วย ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ทำขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเกษตรวิสัยแล้วก็ยังมีเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน ซึ่งอนาคตเด็กๆก็จะโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะได้มีการรักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนให้พวกเขาได้ร่วมกันปลูกป่า ในนามพี่น้องชาวอำเภอเกษตรวิสัยก็ต้องขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมากด้วยนะครับ” นายอภิชาติ อารีย์พัฒนาไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว

      นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวปิดท้ายว่า” ครับวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ   ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการดูแลการส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้เราได้มาปลูกป่าในโครงการปลูกป่าพัฒนาชุมชนและมีการส่งมอบป่าให้กับโรงเรียนหลวงประชานุสรณ์และพี่น้องชาวหมู่บ้านที่ใกล้เคียงโรงเรียน  เป็นโครงการปลูกป่าที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ก็ประจวบเหมาะกับทางโรงเรียนมีโครงการที่จะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ก็เลยร่วมสนับสนุนทางโรงเรียนฯ ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี จากการสมทบจากพนักงาน กฟผ. มีการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีกด้วย ท้ายสุดขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลเสาสายส่งไฟฟ้า กฟผ.ด้วยนะครับ”นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวปิดท้าย