วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

“สุดยอดนักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน” 17 ทีม นักการตลาดโชว์ฝีมือขายแพ็กเกจเที่ยวชุมชน ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท จาก ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของปฏิบัติการค้นหาสุดยอดนักการตลาดเพื่อชุมชน (Marketing Mission) ภายใต้กิจกรรม โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) ว่า ขณะนี้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว ขอเชิญนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่สนใจเที่ยวชุมชนจองและซื้อแพ็คเกจเที่ยวชุมชน จากทั้ง 17 ทีมนักการตลาด ซึ่งมี 5 ประเภท ดังนี้

            สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

·       ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี (ทีมคุณกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล)

·       กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง (ทีมเพจพาลูกเที่ยวดะ)

·       วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ทีมคุณอมลิน ศิริสวัสดิ์ และคุณธวัชชัย รัตนอดิศักดิ์)

          สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro Tourism)

·       ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร (ทีม Kakayo (คาคาโย))

·       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

(ทีมคุณอมร อินทรวงค์)

·       ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทีมสายช้อป)

·       กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี (ทีมใครไม่เย็น ดงเย็น)

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

·       หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทีมคุณวันทน์พัช ผดุงเทียน Penquin2FLY)

·       โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย (ทีม TripTravelGang)

·       บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง (ทีมคุณเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งและคุณวราพงษ์ ท่าขนุน)

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Respondible Tourism)

·       ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท (ทีมเพจ Goothai เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก)

·       วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ (ทีม A Lot of Travel และบริษัท บีเอทีฟ จำกัด)

·       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง (ทีมเพจเกรียนนี่ดูโอ้ GreanyDuo)

          สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้ง สำหรับกลุ่มตลาดองค์กร

·       ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี (ทีม A Man Called Too)

·       ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี (ทีมบ้านถ้ำเสือ)

·       ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

(ทีมคุณกัญญพร แสงถาวร Locally Me)

·       วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง (ทีมคุณดาวุทธ นาวีวงษ์พนิต)

ทีมชนะเลิศที่สามารถขายเวาเชอร์ได้มากที่สุด จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 50,000 บาท ทีมที่มียอดขายลำดับที่  2 จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 40,000 บาท ไล่เรียงลงไปถึงลำดับที่ 5 ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 10,000 บาท โดยจะประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 27 กันยายน 2563 นี้