วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รมว.ท่องเที่ยว ผุดไอเดียเก็บค่าประกันนักท่องเที่ยว,เล็งออกมาตรการช่วยแรงงานแบบ CO-PAY

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาแผนจัดเก็บเงินค่าประกันภัยและประกันชีวิตจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทย คล้ายกับลักษณะซาโยนาระแท็กซ์ของประเทศญี่ปุ่น และนำมาบริหารรูปแบบกองทุน โดยจะมีการเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว คนละประมาณ 10 เหรียญ ซึ่งการเก็บเงินค่าประกันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับการดูแลทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือไปจนถึงเสียชีวิต ซึ่งหากที่ประชุมให้ความเห็นชอบก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป

นายพิพัฒน์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19ในระยะสั้นว่า ทางกระทรวงได้มีการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาคมโรงแรม สมาคมการจัดประชุมและแสดงสินค้า ได้มีข้อสรุปอยากให้มีการผ่อนผันดอกเบี้ยเงินต้น การเข้าถึงขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลน รวมถึงการเยียวยาแรงงานในกิจการโรงแรมต่างๆ ซึ่งจะมีการนำข้อสรุปไปหารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่ออยากให้มีการออกมาตราการช่วยเหลือในลักษณะ Co-pay รัฐช่วย 50 เอกชนออก 50 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการต้องไม่มีการปลดพนักงาน เพื่อช่วยแรงงานประมาณ 4 แสนคน และช่วยเหลือเป็นเวลา 2 เดือน คือ ในเดือนก.พ.และมี.ค. นี้

ส่วนความคืบหน้ากรณี 7 สายการบิน ได้ขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนจากรัฐบาล ว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือ ร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลัง

“เรื่องนี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าในระยะเวลาสั้นๆนี้ น่าจะทันในการที่จะเริ่มมีการเดินทางใหม่ ซึ่งรัฐบาลคงไม่ปล่อยทิ้งใครไว้ด้านหลังอย่างที่นายกฯพูดไว้ตลอดเวลา”นายพิพัฒน์ กล่าว