วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

แปลงดอกมากาเร็ต มข.โครงการ KKU Smart Flower Farm ,ม่วงงามสะพรั่งพร้อมมาเก็บภาพเช็คอิน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563  เวลา 17.00 น. ณ แปลงดอกมากาเร็ต บริเวณทิศใต้อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดแปลงดอกมากาเร็ต ร่วมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าในเข้าเยี่ยมชมแปลงดอกมากาเร็ต ณ บริเวณทิศใต้อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างคับคั่ง

แปลงดอกมากาเร็ต  (Marguerite field) เป็นแปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ KKU Smart flower farm สำหรับดอกแปลงมากาเร็ตนี้ มีความน่าสนใจ ประกอบไปด้วย จุดถ่ายรูปเช็คอินทุ่งดอกมากาเร็ต-ทุ่งดอกทานตะวัน และเรียนรู้ระบบน้ำ Smart Farm รวมถึงกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา ดนตรี Folksong ในสวน และการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณท์ทางการเกษตรจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับค่าเข้าชมแปลงมากาเร็ตราคาเพียง ท่านละ 20 บาท (นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ศิษย์ปัจจุบันเข้าชมฟรี) โดยรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมแปลงดอกมากาเร็ต จะนำไปสมทบทุนเพื่อต่อยอดความฝันของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ความประสงค์ไปศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย ในส่วนของที่จอดรถท่านสามารถขับรถไปจอดที่สวนได้เลย เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ 19 ก.พ.-7 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป