วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ขอนแก่น กำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานฯ“ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal”

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก / กอง , ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน และพนักงานเทศบาลทุกสำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ตามที่ เทศบาลนครขอนแก่น กำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ย้อนสงกรานต์วันวาน ยุค New normal” ระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดยเป็นการจัดงานที่เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคีและพระพุทธรูปจากวัดในเขตเทศบาลฯ 20 คุ้มวัด , พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ , กิจกรรม “วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน” , พิธีขอพรผู้สูงอายุ , กิจกรรมตบประทาย (ก่อพระทราย) , กิจกรรมการเล่นมหาสนุก (เตะฟุตบอลเข้ารู) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงยกเลิกกิจกรรม รำวงย้อนยุค และฟรีคอนเสิร์ตหมอลำ ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น มาร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวขอนแก่นให้เดินหน้าต่อไป ในระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณบึงแก่นนคร นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังคำนึงถึงการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยทุกกิจกรรมจะต้องมีจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวแบบ New normal เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

ที่มา/เพจเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

https://bpicc.com/i/aKmq3V
https://bpicc.com/i/aKmBVc