วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เอไอเอส เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบ 1.7 ล้านบาท หนุนเด็กไทยนำความรู้ยกระดับชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

20 ก.ย. 2019
1063

  สำหรับ โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ปีที่ 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนครู จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท      

          นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส กล่าวว่า“โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จากความร่วมมือของกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง, บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบมจ.ไทยคม เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สู่การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถทำงานช่วยเหลือหาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป ขณะเดียวกัน ได้มอบทุนสนับสนุนแก่ครู และโรงเรียน เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ ทักษะชีวิตต่างๆ อย่างรอบด้าน”

            ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เอไอเอส มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย และทุนสนับสนุนให้แก่ครูและโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 1,100 ทุน รวมเป็นเงินทุน ทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ดังนี้

·       ปีที่ 1     พ.ศ.2558         จ.ยะลา                        
ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.)    

·       ปีที่ 2     พ.ศ.2559          จ.นครศรีธรรมราช         
ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.)    

·       ปีที่ 3     พ.ศ.2560          จ.ปัตตานี
ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.)    

·       ปีที่ 4     พ.ศ.2561         จ.เชียงใหม่                    ร่วมกับ  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

·       ปีที่ 5     พ.ศ.2562         จ.ขอนแก่น                     ร่วมกับ  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น