วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พาเที่ยวโคราช “จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม” ปี 2562/jimthompsonfarm

พาเที่ยวโคราช “จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม” ปี 2562/jimthompsonfarm แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซึ่งปลูกด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มจิม / ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2562 เปิดให้ได้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 เวลา 9:00 – 17:00 น.Tel: 044-373-116 and 081-928-5442