วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

งานแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารนานาชาติ2020เนื่องในเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. จังหวัดขอนแก่นได้มีการแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020” ในงานโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ,นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี,นายทีปกร ลีศิริกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่า กงม่า ประจำปี 2562 เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวด้วย ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมงาน เช่น นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ,ผู้แทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,ผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดขอนแก่น ,ผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดขอนแก่น ,คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่า กงม่า ประจำปี 2562 สื่อมวลชนร่วมในงานฯเป็นจำนวนมาก


โดยภายในงานนอกเหนือจากการแถลงข่าวแล้วยังมีพิธีมอบป้ายเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ To Be Number One จังหวัดขอนแก่น ,อปพร.เทศบาลนครขอนแก่น ,มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น ,โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ,โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด เป็นต้น รวมไปถึง ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น การแสดงตีกลอง จากสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมือง อีกด้วย
สำหรับการจัดงาน “เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020” Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1.การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติที่อร่อยรสเลิศ มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ กว่า 40 บูธ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,ชาวไทยเชื้อสายต่างๆในขอนแก่น , 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์กรอิสลามขอนแก่น ,โรงแรม ,ร้านอาหารร้านค้าต่างๆ
2.การแสดงการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ,สมาคมดนตรีจีนขอนแก่น ,โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ,โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
3.การประกวดมิสตรุษจีน Miss Chinese New Year 2020 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร
โดยจะมีพิธีเปิดงาน เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร
ขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่น และ นักท่องเที่ยว ร่วมชิม ช็อป เลือกซื้ออาหารนานาชาติ และ ชมการแสดงจากลูกหลานชาวขอนแก่น ในงาน เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น มหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 Khon Kaen’s Chinese New Year & International Cuisine Festival 2020 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร