วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ผอ.โครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)และสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน

12 ก.พ. 2020
1395

เมื่อเร็วๆนี้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยนายไชยา ทิพย์มาบุตร ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.),นายกอบเดช สีหะเนิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.),นางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พร้อมคณะได้นำสื่อมวลชนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน ณ บ้านดู่เหนือ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  จากนั้นได้รับการฟังบรรยายสรุปจากนายนิรันดร์ เนาวเศรษฐ์ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่านถึงภารกิจของการรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ

              นายไชยา ทิพย์มาบุตร ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)ได้เปิดเผยว่า”การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินภารกิจหลักด้านการจัดหาและส่งไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดำเนินการโครงการรับผิดชอบต่อสังคม ในพื้นที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ กฟผ. สามารถดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้น ณ บ้านดู่เหนือ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อปีพุทธศักราช 2529 เดิมมีการใช้ไฟฟ้าเพียง 3,100 กิโลวัตต์ แต่ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 กิโลวัตต์ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ซึ่งจากเดิมรับไฟฟ้าทางเดียวจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดแพร่ โดยในปัจจุบัน กฟผ.ได้มีการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงเชื่อถือได้ โดยได้มีโครงการก่อสร้างสายส่งเชื่อมโยงรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ และได้ดำเนินการก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน เมื่อปี 2555 จึงส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของจังหวัดน่านมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดและประเทศในอนาคตอีกด้วย ถือว่าเข้ามาเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถจะเป็นกำลังผลิตหลักตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในบริเวณภาคเหนือได้เป็นอย่างดี โครงการนี้มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยส่งผ่านระบบสายส่ง 500 กิโลโวลต์ มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน   เพื่อเสริมระบบไฟฟ้าของไทย โดยประชาชนมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมีความพร้อมทั้งทางด้านประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ” นายไชยา ทิพย์มาบุตร ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)กล่าวกับผู้สื่อข่าว

           หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านธงหลวง ตำบลกองควาย อ.เมือง จ.น่านและโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 บ้านหนองรัง ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาที่จำเป็นแก่เด็กและเยาวชนทั้ง 2โรงเรียนสร้างความสุข รอยยิ้มให้แก่นเด็กได้เป็นอย่างมาก

            ทางด้านนายกอบเดช สีหะเนิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)ได้กล่าวว่า” นอกจากงานก็ดูแลงานด้านสถานีไฟฟ้าเป็นหลักแล้วนั้น ในภารกิจอีกอย่างของงานของโครงการฯที่เข้ามาดูแลชุมชนในมิติรอบด้าน เช่นกันวันนี้เราได้มามอบปุกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เด็กๆทั้ง 2 โรงเรียนตามแนวสายส่งฟ้าฯเป็นการดูแลชุมชนอีกทางหนึง มีการมอบทุนการศึกษาและว่าสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่ช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กๆอย่างที่โรงเรียนฯด้วย”นายกอบเดช สีหะเนิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุง และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)กล่าวปิดท้าย

ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์-ถ่ายภาพ

นิตยา สุวรรณสิทธิ์-ข่าว