วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

ททท.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่องแถลงเปิด”ฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ปี 2563”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.00น. ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น แอนด์ โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่องแถลงเปิด”ฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ปี 2563” โดย ททท. มีนายศรัทธา  คชพลายุกต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการขายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย สนับสนุนการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ มี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท.ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  มีการเผยตอกย้ำทิศทางแผนการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมด้วย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.  และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอื่นๆผ่านการเจรจาธุรกิจในรูปแบบ  Table Top Sales มีผู้ร่วมในงานกว่า 200 คน

 นายสมชาย ชมภูน้อย  กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการขายสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ  และการแถลงตอกย้ำทิศทางแผนการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในไตรมาสที่ 2 งบปีประมาณ 2563  ภานในงานประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น(Seller)  ได้แก่ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว  และบริษัทนำเที่ยวรายย่อย  DMC  จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ประกอบการจากภูมิภาคอื่นๆจำนวนกว่า 50 ราย ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ(Buyer) รายใหญ่ ซึ่ง ททท. เป็นผู้เชิญเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 ราย  ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Travel Tech Startup)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ กรุงเทพฯ  เพื่อสร้างโอกาสท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

 ททท. คาดว่า การจัดงานดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมความร่วมมือ และความเชื่อมั่นเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี้  ทั้งการเดินทางภายในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหน้าฝน ไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นๆ  นอกจากนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท.  รวมทั้งสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมิติใหม่  โดยเจาะลึกเรื่องสไตล์การเที่ยวแบบเท่ๆภายใต้โครงการ”เที่ยวทุกที่  เท่ทุกสไตล์”  ในแคมเปญ “เที่ยวไทย… ไม่รอ”  ของ ททท.

 1,554 total views,  2 views today