วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

17 มี.ค. 2020
866

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14:45 น พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อมอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ คดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 โดยมี พันตำรวจโทบรรยวัสถ์ไตรสุทธิวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติพิเศษเขตพื้นที่ 4 ในรอบปีที่ผ่านมา และปัจจุบัน ณ ห้องประชุมพระธาตุอีสาน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น