วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ค้นหา: จังหวัดอุบลราชธานี

เที่ยวรับหนาว…ที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่าวัดภูพร้าว​ เป็นวัดเรืองแสงแห่งเดียวของจังหวัดอุบลราชธานี

06 พ.ย. 2023
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดภูพร้าวบ้างเรียกวัดเรืองแสงตามลักษณะอุโบสถ เดิมพื้นที่ตั้งวัดเป็นป่า มีหน้าผาสูง ไม่มีแหล่งน้ำ จึงไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ จนราว พ.ศ. 2495–2498 พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปัญโญ เดินทางจากประเทศลาวมาพักปักกลดที่ภูพร้าว และสร้าง