วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2565 เต็มรูปแบบ


จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 เต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเว้นระยะห่าง ลดความแออัด อย่างเคร่งครัด

ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เป็นปี ที่ 121 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

โดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 และมีพิธีปล่อยขบวนต้นเทียน ได้แก่ ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน ขบวนต้นเทียน ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และขบวนเทียนโบราณ โดยจะมีขบวนแห่ต้นเทียนและขบวนฟ้อนรำ จากคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอ และท้องถิ่น ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เวลา 08.00 น. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนชมความงดงามของ ต้นเทียน โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีการปรับในให้ลดความแออัด ให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การแสดงแสง สี เสียง ขบวนแห่ภาคกลางคืน วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ จุดแสดงบริเวณถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม/ กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ในวัดที่กำหนดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ทั้งเดือน ระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมถนนสายเทียน ถนนสายธรรม สาธิตการแกะต้นเทียน การจัดทำ Land Mark เป็นจุด Check In เป็นต้น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 141 total views,  1 views today