วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

(มีคลิป)พาชม-จุดเช็คอินใหม่เขื่อนสิรินธร โซลาร์ลอยน้ำใหญ่สุดในโลก จ.อุบลราชธานี

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Hydro-Floating Solar Hybrid) ของ กฟผ. ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี นับเป็น “โครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริด” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่าง “พลังงานแสงอาทิตย์” ร่วมกับ “พลังน้ำ” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้า และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทย และของโลก โดยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาภาวะโลกรวน โครงการฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้ว นอกจากนี้ กฟผ. ยังมี “เส้นทางเดินชมธรรมชาติ หรือ Nature Walkway” เพื่อเป็นจุดเช็คอินและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี สามารถชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกในมุมสูงอย่างใกล้ชิด ประติมากรรมช้าง 3เชือก มีอาคารอเนกประสงค์สำหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนเดินชม ที่นี้ยังได้รับรองมาฐานชาพลัสสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว สำหรับเขื่อนสิรินธรอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 800 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เส้นทางไปตามถนนสายมิตรภาพประมาณ 737 กิโลเมตร มุ่งสู่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 217 เข้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร จากนั้นไปตามเส้นทางพิบูลมังสาหาร-ช่องเม็กเข้าสู่เขื่อนสิรินธร นอกจากนี้สามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารปรับอากาศ หรือรถไฟ แต่ถ้าต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วก็สามารถใช้บริการสายการบินภายในประเทศได้ด้วย ขอบคุณข้อมูลจากเวบไซค์ EGAT.CO.TH

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 169 total views,  3 views today