กบง. ไฟเขียวลดราคาก๊าซ LPG 45 บาท/ถัง (15 กก.) และให้คงราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถทั่วไปต่ออีก 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน จากภาวะการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19

กบง. ไฟเขียวลดราคาก๊าซ LP

Read more

AIS รวมพลังอุ่นใจอาสา ชวนพนักงานทำหน้ากากอนามัย DIY ส่งมอบเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่จำเป็นต้องใช้งาน สานต่อแนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ”

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติ

Read more

แถลงการณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเ

Read more

AIS สานต่อ “อุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ” ส่งความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงาน ลดความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติ

Read more