งานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสาน ผ่อนคลาย (ไตรมาส 4)ตอน “เที่ยวอีสานสไตล์ล้านช้าง” กับ “เที่ยวเหนือสไตล์ล้านนา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) นําทีม ผู้ประกอบการในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับคู่การขายร่วมกับผู้ประกอบการ ภูมิภาคภาคเหนือ พร้อมทั้งนําเสนอขายสินค้า และเส้นทางการท่องเที่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทย ในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 ภายใต้ธีม “ Amazing I-San ผ่อนคลาย “ ตอน “เที่ยวอีสานสไตล์ล้านช้าง ปะทะ เที่ยวเหนือสไตล์ล้านนา” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ นําไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ผ่อนคลาย และฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ททท. โดยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานส่งเสริมการขายภายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค (Business Networking) ในรูปแบบ On Ground Online

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนําผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวส่วนกลาง จํานวนกว่า 100 ราย พบปะนําเสนอขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวซื้อขายกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หรือ Business to Business (B to On Ground นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอขายในรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ซื้อขายกับ นักท่องเที่ยว โดยตรง หรือ Business to Consumer (B to C) ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยวทั่วไทย (เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านช่องทาง Online โดยการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Fanpage เที่ยวอีhttp://xn--q3c7aya.com/ และ เครือข่าย อาทิ ททท.สํานักงานภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 สํานักงาน และสื่อมวลชนที่ เข้าร่วมงาน

ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่สนใจจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมรับฟังและซื้อขายได้อีกช่องทางหนึ่ง นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้ให้ข่าวว่า “เที่ยวอีสาน สะดวก สบาย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน” พร้อมกิจกรรมส่งเสริม การขายการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 4/2564 ภายใต้ธีม “Amazing I-San ผ่อนคลาย” ตอน “เที่ยวอีสานสไตล์ล้านช้าง ปะทะ เที่ยวเหนือสไตล์ล้านนา” ซึ่ง ททท.ภาคอีสาน กําหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลักษณะนี้ขึ้นจํานวน 4 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2564 พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอีสาน และเชื่อมโยงการขาย กับภูมิภาคอื่นๆ โดยการจัดงานส่งเสริมการขายในไตรมาสที่ 1-3 ที่ผ่านมานั้นได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน สําหรับการจัดงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงการส่งเสริมการขายระหว่าง “ภาคอีสานกับภาคเหนือ” เป็นพิเศษ ซึ่งจะมีสินค้าทางการ ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของทั้งสองภูมิภาค ถือเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงกำลังจะเข้าฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคให้ กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น อนึ่งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล “แผนการเปิดเมืองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ระยะที่ 3 จำนวน 25 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป” นั้นในภาคอีสานมีจำนวน 7 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย และอุบลราชธานี ภายในงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเจรจาซื้อขายจากภาคอีสานและภาคต่างๆ รวมทั้งสมาพันธ์,สมาคมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ จํานวนกว่า 100 ราย และคาดว่าจะมีผู้ร่วมกิจกรรม Online ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน โดย ททท. มีโปรโมชั่น 3 ชั้นให้กับการซื้อขายในครั้งนี้ ดังนี้ 1. PROMOTION สำหรับ BUYER สมทบมูลค่า 160,000 บาท 2. PROMOTION สำหรับ SELLER สมทบมูลค่า 250,000 บาท 3.PROMOTION สำหรับชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ 50,000 บาท นอกจากนี้ ททท.ยังมุ่งหมายที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมา คึกคักเสริมสร้างบรรยากาศทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและอยากจะออกเดินทางไปท่องเที่ยว ควบคู่ กับการสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมมาตรฐาน SHA สินค้า GI และการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์ New Normal อีกด้วย

ขอบคุณภาพ/ผอ.สมชาย ชมภูน้อย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 996 total views,  1 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา ต้นแบบใช้ Green Energy 100 %
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลั่นประเทศไทยจัดโมโตจีพีประสบความสำเร็จเงินสะพัดกว่า4 พันล้าน
รัฐมนตรีพิพัฒน์ฯโว!โมตีจีพีไทยแลนด์กระแสแรงต่อเนื่อง!! ก.ท่องเที่ยวและกีฬา คาดสร้างรายได้กว่า 4 พันล้านบาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไฮซีซั่น
๑ ปี มี ๑ ครั้ง งานเทศกาลออกพรรษาเมือง ๓ ธรรม ๓ ที่สุด ๓ พิภพ กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
สีสันวันเปิดฉากไทยจีพีในวันแรก แฟนโมโตจีพี ไม่ยอมแพ้สภาพอากาศทยอยเข้าสู่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง