วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

“แคน…ห่าว” ปลุกกระแสคนรักหนังในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 และครั้งแรกในอีสานกับ Drive in Cinema

29 ส.ค. 2021
1380

“แคน…ห่าว” ปลุกกระแสคนรักหนังในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 (Kaen International Film Festival) และครั้งแรกในอีสานกับ Drive in Cinema

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น ร่วมด้วย จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายด้านภาพยนตร์ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดกิจกรรมสำหรับคนรักหนังในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 “แคน…ห่าว” (Kaen International Film Festival) ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 โดยการจัดงานเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีการถ่ายทอดผ่านทาง เพจ เทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival และ Zoom Meeting พร้อมรูปแบบผสมผสาน Mixed-Mode เปิดโอกาสให้ผู้รักภาพยนตร์ได้มีส่วนร่วมและรับองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์อย่างเต็มที่ ตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับ พิธีเปิดเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 “แคน…ห่าว” (Kaen International Film Festival) และ กิจกรรม “Drive in Cinema” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กล่าวรายงานกิจกรรม พร้อมด้วย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัท โฟกัสอารีน่า ขอนแก่น ธนิตย์ จิตนุกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ บัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ เจตน์ บุณโยประการ ผู้กำกับภาพยนตร์  และผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานกิจกรรมชั่วคราว ตลาดจอมพล จังหวัดขอนแก่น

เทศกาลหนังเมืองแคน จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยและมีความต่อเนื่องและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมไปถึงสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจภาพยนตร์ รวมไปถึงในเรื่องการผลิตภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการสร้างภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ นำไปต่อยอดในวิชาชีพได้ ทั้งนี้เทศกาลหนังเมืองแคน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วไปในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาว ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนอีสาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Khon Kaen Smart City โดยเฉพาะเป็นเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในอีกมิติหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลาย

สำหรับ เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 “แคน…ห่าว” (Kaen International Film Festival) มีกิจกรรมด้านภาพยนตร์มากมาย อาทิ การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่นในแนวคิด One Man Show เป็นการเฟ้นหาผู้กำกับที่มีฝีมือมาประชันการประกวดหนังสั้นตามโจทย์ที่คณะกรรมการได้ตั้งขึ้นไม่ซ้ำกันในแต่ละปี การประกวดแคนสตาร์ชาเลนจ์ เป็นการเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่น่าสนใจเพื่อเป็นเส้นทางสู่วงการบันเทิงและวงการภาพยนตร์  กิจกรรมเบิ่งฮูปเงาเล่าเรื่องหนัง เป็นกิจกรรมการฉายภาพยนตร์และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้กำกับภาพยนตร์แต่ละเรื่อง การเสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์นานาชาติทั้งในอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนผู้คุยกับวิทยาการ  ผู้กำกับ  นักวิชาการ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ในหัวข้อที่น่าสนใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และพิเศษสุดกับครั้งแรกของการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งที่นั่งในรถก็สนุกได้ กับ กิจกรรม “Drive in Cinema”

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะที่เป็นแกนหลักในการจัดงานคือมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่เข้าร่วม และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และต้องขอขอบพระคุณสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีเทศกาลที่สร้างสรรค์ สำหรับการในวันนี้เป็นกิจกรรมที่พิเศษคือ Drive-in Cinema เป็นการรับชมภาพยนตร์กลางแจ้งในรถยนต์ส่วนตัว ถือเป็นครั้งแรกในการจัดการภายในรูปแบบ New Normal ในจังหวัดขอนแก่น และเป็นครั้งแรกในภาคอีสานที่ได้ดำเนินการขึ้นในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้ม และเป็นการเติมความหวังความทรงจำที่ดีให้กับพี่น้องชาวขอนแก่น และชาวไทยทั้งประเทศ โดยในการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะต้องชื่นชมคณะจัดงานและผู้ที่สนับสนุนให้เกิการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดขอนแก่นแล้วยังเป็นการสร้างสิ่งสำคัญให้กับวงการภาพยนตร์ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ภาคอีสาน ถือเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดความสนใจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่นผ่านวิถีใหม่ หรือ New Normal ทั้งนี้ในทุกกิจกรรมมีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยยึดหลักการตามประกาศของจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดไว้ จะนำไปสู่แบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีความยินดีที่จะสนับสนุนในทุกเรื่องที่สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับก้าวข้ามข้อจำกัดของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปให้ได้ ทั้งนี้สถานการณืการแพร่ระบาดของโควิด-119ในขอนแก่นมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้การดำเนินการกิจกรรมและกิจการทุกประเภททางจังหวัดขอนแก่นจะพยายามให้มีการสนับสนุนให้มีการผ่อนปรนและผ่อนคลาย เพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้ โดยเฉพาะกิจกรรม  Drive-in Cinema ใน เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 จะเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น รวมไปถึงบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 ด้วยรูปแบบผสมผสานผ่านระบบออนไลน์  ผ่าน Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ เทศกาลหนังเมืองแคน และกิจกรรม On-Site ที่โฟกัส อารีน่า ขอนแก่น และตลาดจอมพล ขอนแก่น โดยในเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 5 นี้ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมเวิร์คช้อปด้านภาพยนตร์ รวมกับแทศกาลหนังล้านช้าง สปป.ลาว กิจกรรมประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการทำหนังสั้นคือ One Man Show กิจกรรมประกวดแคน สตาร์ ชาเลนจ์ กิจกรรมการเสวนาวิชาการด้านภาพยนตร์ กิจกรรมเบิ่งฮูปเงาเล่าเรื่องหนัง และกิจกรรม Drive-in Cinema โดยในแต่กิจกรรมทางคณะกรรมการจัดงานได้คำนึงถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด ซึ่งกิจกรรม Drive-in Cinema นับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคอีสาน โดยมีแนวคิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ตามปกติได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีกทางหนึ่ง ตลอดจนผู้ที่สนใจในภาพยนตร์ได้สร้างแนวทางในการปรับตัวในสภาพการณ์ปัจจุบัน ทำให้คนต้องรักษาระยะห่าง การดูภาพยนตร์บนรถจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเข้ากับสภาวการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้ชมจะชมภาพยนตร์ในรถยนต์ของตนเองเท่านั้น การจัดโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นขึ้น ภายใต้แนวคิด “แคน…ห่าว” ถือเป็นการต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์ได้เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการในอีกมิติหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและอาเซียน ให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคนรักภาพยนตร์ รวมถึงเยาวชนในท้องถิ่น ทั่วประเทศ และโลก

ที่มา/ https://th.kku.ac.th/73665/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมว.ท่องเที่ยว จับมือ กระทรวงสาธารณสุข สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ
วาเลนไทน์ขอนแก่นคึกคัก ร้านดอกไม้จัดช่อดอกกุหลาบ-ทานตะวัน เตรียมไว้ให้กับคู่รักอย่างสวยงาม
ททท.สำนักงานขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะนักดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส The Biggles Big Band Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พาชมวิถีอีสานวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.สาวะถี ขอนแก่น
สุดตื่นตา!!ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น จัดงาน“The Great Chinese New Year 2024   
ตรุษจีนปีมังกรทอง อุดรธานี“รับพลังดี” 4 พิกัดสุดปัง
ททท.อุดรธานี ขอเชิญเที่ยวงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567