วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

หอการค้าร่วมต่างประเทศ จัดฟอรัมธุรกิจดึงนักธุรกิจต่างชาติศึกษาลู่ทางการลงทุนในขอนแก่น

16 ก.ย. 2021
1791

ขอนแก่น16 กันยายน 2564หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยนำโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัดฟอรัมธุรกิจออนไลน์KhonKaen Business Forum – The VIRTUAL Eventเชื่อมโยงนักธุรกิจต่างชาติ กับนักธุรกิจท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ขอนแก่นในฐานะเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย หอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย ภายใต้ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยจัดงานฟอรัมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ KhonKaen Business Forum – The VIRTUAL Event ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน2564รูปแบบการจัดงาน ประกอบไปด้วย การจัดเสวนาทางธุรกิจ, การจัด Start-up Business Pitching,การจัดนัดหมายทางธุรกิจ Business Matching ผ่านระบบออนไลน์ 100% โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดขอนแก่น

มร. สแตนลีย์ คังประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย กล่าวว่า “ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือOne Chamber, One Communityกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะ MICE CITYหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมประชุมเสวนา และสังสรรค์ ในต่างจังหวัด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเชื่อมโยงคณะนักธุรกิจต่างชาติกับนักธุรกิจไทย ปีที่แล้วได้จัดงานถึง 3 งาน ทั้งที่เชียงใหม่ EEC ภูเก็ต .ในปีนี้ เราตั้งใจว่าจะจัดงานฟอรัมธุรกิจที่ขอนแก่น แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดในปัจจุบัน เราจึงต้องปรับรูปแบบการจัดงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% โดยมีทั้งกิจกรรมเสวนา การนำเสนอผลงานจากทีมสตาร์ทอัพ และการนัดหมายทางธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในขอนแก่นในสถานการณ์เช่นนี้ แม้การพบปะกันจะทำได้น้อยลง แต่ธุรกิจยังต้องดำเนินต่อไป การเชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด และเราตั้งใจว่าจะกลับไปขอนแก่นอีกครั้ง ในปีหน้า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น”

ความน่าสนใจในการใช้ระบบออนไลน์คือ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปศึกษารายชื่อและรายละเอียดของผุ้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสามารถขอนัดหมายผ่านระบบ และเมื่อถึงวัน-เวลานัด ก็สามารถเข้าไปพบกันผ่านระบบ video call บน platform online ได้ทันที คุณสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ขอนแก่นถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขอนแก่นจัดเป็นเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน และเน้นในเรื่อง Smart Mobility เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติก Smart Economy เป็นเมืองแห่งไมซ์ และความคิดสร้างสรรค์ และ Smart Living เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ มีโรงพยาบาล สถานศึกษา พร้อมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และยังมีโครงการ

สร้าง Medical Hub5000 เตียง นอกจากนั้น ขอนแก่นยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สำคัญ วัตถุดิบมากมาย ที่สามารถนำไปแปรรูป สกัด และต่อยอดเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นอาหารเสริม สารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางค์ หรืออาหารแห่งอนาคต

คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน กล่าวว่าสสปน. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ซึ่งรวมถึง การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมและงานนิทรรศการ ขอนแก่น เป็นหนึ่งในเมือง MICE City ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานแสดงสินค้า ประชุมสัมมนา มีศูนย์ประชุมและงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับนักธุรกิจ ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  แม้ในสถานการณ์โควิดจะทำให้เศรษฐกิจทดถอย  สสปน. เมืองไมซซิตี้รวมขอนแก่น และกรมอนามัยได้ร่วมกับอีกเกือบ 20 หน่วยงาน จัดแคมเปญ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ได้มาตรฐาน และพร้อมสนับสนุนการเปิดเมืองขอนแก่น ในการนำแนวปฎิบัติสร้างความมั่นใจให้นักเดินทางไมซ์และผู้จัดงาน ทาง สสปน. ยังมีการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดกิจกรรมไมซ์ ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น ทางสสปน. จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการจัด KhonKaen Business Forum – The VIRTUAL Event ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการประชุมและจัดนัดหมายทางธุรกิจออนไลน์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมนวัตกรรมในยุค new-normal”

ดร. ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) หรือ TCELSในฐานะผู้สนับสนุนของงาน กล่าวว่า““เนื่องด้วย TCELS มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพและการแพทย์มีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้จัดทำโครงการเวชนคร หรือ Medicopolisขึ้น ด้วยแนวทางที่จะขจัดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  มุ่งให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ และ สารสนเทศชีวการแพทย์อย่างครบวงจรพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทย  และพัฒนาพื้นที่สำหรับการให้บริการสุขภาพประชาชนได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนTCELS จึงยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนวัตกรรมสุขภาพระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจ นักวิจัย Startup ต่างชาติและไทยในงานKhonKaenBusiness Forum – The VIRTUAL Event”

คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า“DEPA เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ในส่วนของการจัด Start-up Business Pitching ทั้งหมด 10 ทีมโดยมี 5 ทีมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่DEPA ร่วมกับ NESBIA และ Ubon Tech Start-up ช่วยกันคัดเลือกมา อีก 2 ทีมเกี่ยวข้องกับการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกจาก TCELS, 2 ทีมด้าน MICE, Virtual platform จาก TCEB และ 1 ทีม จาก Thai Startup Trade Association ซึ่งแต่ละทีมมานำเสนอความน่าสนใจของ application ที่สามารถนำมาใช้ได้ อาทิ Smart Farming, Virtual running platform, Hybrid event & Ticketing platform, Virtual Event & Special Effect Content Editor เป็นต้น”

ภาคเอกชนจากขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด ต่างตอบรับการจัดงานนี้เป็นอย่างดี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 100 คน และจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างนักธุรกิจต่างชาติและผู้ประกอบการท้องถิ่น กระจายรายได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขอนแก่นในฐานะเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจทั้งทางด้าน Smart City, MICE City, นวัตกรรมอาหาร, ศูนย์กลางทางการแพทย์และการคมนาคมขนส่ง เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อย่างแท้จริง

ศึกษากำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://live.eventtia.com/en/khonkaen-business-forum

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณรภัสสรณ์  ชมกลิ่น (โส)062 465 9444  / so.raphassorn@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วาเลนไทน์ขอนแก่นคึกคัก ร้านดอกไม้จัดช่อดอกกุหลาบ-ทานตะวัน เตรียมไว้ให้กับคู่รักอย่างสวยงาม
ททท.สำนักงานขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะนักดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส The Biggles Big Band Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พาชมวิถีอีสานวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.สาวะถี ขอนแก่น
สุดตื่นตา!!ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น จัดงาน“The Great Chinese New Year 2024   
งานมหกรรมหนังสือที่แซ่บที่สุดในอีสาน จัดจ้านที่สุดในขอนแก่นยิ่งใหญ่กว่าใคร ในงาน International Book Sale Featuring Big Bad Wolf Books
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี Khon Kaen International Jazz Festival 2024
ประชาชนเรือนแสน หลั่งไหลชมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร นับพันล้านบาท