วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

รัฐบาลเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม SHA และ SHA Plus+

​รัฐบาลเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม SHA และ SHA Plus+ หนุนท่องเที่ยววิถี New Normal ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศ
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า สืบเนื่องจากการเปิดประเทศในวันที่  1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวเพื่อรับกับการท่องเที่ยววิถี New Normal ที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลภาพรวมล่าสุดของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ผ่านมาตรฐาน  SHA มี จำนวน 18,722 ราย และ SHA Plus+ มีจำนวน 4,396 ราย ( ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)  จึงอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สมัครเข้าร่วมได้ที่  www.thailandsha.com ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SHA Plus+ จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และต้องมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด และพนักงานต้อนรับ (Frontline) ที่ต้องพบเจอนักท่องเที่ยวต้องฉีดครบ 100% ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการก็มีความปลอดภัยด้วย

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  (Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย 

ภายใต้โครงการฯ จะมีสัญลักษณ์ SHA ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสินค้าและบริการรวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว การสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา การจัดให้มีสถานที่ล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอลล์ การมีระบบจัดการขยะ และของเสียที่ถูกสุขอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การกำหนดแนวเส้นการใช้บริการอย่างชัดเจน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ส่วนสัญลักษณ์ SHA Plus+ คือมาตรฐาน SHA ดั้งเดิม ที่เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปว่า พนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของทั้งองค์กร และ 100% กับพนักงานหน้าด่าน (Frontline) ที่ต้องพบเจอแขกทุกวัน

โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus+ ได้ มี 10 หมวด ได้แก่ 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

รองโฆษกรัฐบาลเผยว่า จะเน้นการยกระดับมาตรการด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับด้านสาธารณสุข การใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วยให้ไทยสามารถรักษาความเป็นปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม  แม้ทั่วโลกยังอยู่ในกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลชวนโหลดแอป Tourist Police i lert u แจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชม.
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ วางแนวทางมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ททท. คาดการณ์นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์สูงถึง 17 – 20 ล้านคน
เอเชีย โร้ด เปิดฉาก!! แชมป์เก่าบดมือระดับโลกนำฝูงวันแรก “นครินทร์-รัฐพงษ์” ประเดิมสวย รั้งแถวหน้า ซูเปอร์สปอร์ต โฮมเรซ
กรมการท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวไทยปลอดภัย แนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์คุณภาพ
สงกรานต์อีสานที่ขอนแก่น กลับมาเล่นน้ำบ้านเฮาเด้อขอนแก่น
ดีงามมาก/ไทยเวียตเจ็ทบินตรง สุวรรณภูมิ – โอกินาว่า