วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ร้อยเอ็ดพร้อม!เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดการแถลงข่าว ROI ET TOWER COVID FREE SETTING

16 พ.ย. 2021
1607

ร้อยเอ็ดพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดการแถลงข่าว ROI ET TOWER COVID FREE SETTING
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 ที่หอโหวด ๑๐๑ จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดการแถลงข่าว ROI ET TOWER COVID FREE SETTING ร้อยเอ็ดพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมีนายภูสิต สม,จิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการนำแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้ มีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมรับฟังในครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด


ด้านนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า “ตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศอย่างปลอดภัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา แม้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ แซนด์บอกซ์ท่องเที่ยวทั้ง 3 ระยะ แต่เชื่อว่าผลจากการเปิดประเทศครั้งนี้ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดย่อมจะได้รับผลในเชิงบวกด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนคือ เกิดการเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยว ซึ่งคงไม่ได้ไปเที่ยวแต่เฉพาะในจังหวัดนำร่องเท่านั้น เชื่อมั่นว่าจะต้องเดินทางมาเที่ยวยังจังหวัด ข้างเคียง ซึ่งรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเราด้วย ฉะนั้นแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับการเปิดเมืองและเปิดประเทศในครั้งนี้ด้วย หอโหวด 101 ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางใหม่ (New Destination) สำหรับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการมาสัมผัสให้ได้ซักครั้ง ดังนั้นการเปิดหอโหวด 101 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมการอย่างมีระบบ เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทั้งต่อนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดด้วย”นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าว


ด้าน นพ. ปิติ นานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าเสริมว่า”สำหรับเตรียมความพร้อมที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือ มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus มีใบรับรองและ QR code ที่ให้ประซาชนสแกนเพื่อตรวจสอบและประเมินร้องเรียนได้ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินทุก 2 สัปตาห์ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เฉพาะหอโหวด 101 เท่านั้นที่ต้องดำเนินการตาม แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ตามมาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting) แต่หมายรวมถึงทุกองค์กรและ ทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต้องดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting


ด้าน นายบรรจง โฆษิตจิรน้นท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่านอกจากหอโหวดที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว จ.ร้อยเอ็ดและเทศบาลยังได้จัดงานขึ้นเพื่อรับนักท่องเที่ยว อีกดังนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะเปิดให้บริการหอโหวด 101 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้ มาตรการ COVID Free Setting มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเช่น ในช่วงวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดงาน เทศกาลอาหารอร่อย-ปลอดภัยจังหวัด-ร้อยเอ็ด “Roi et Winter Market” จัดโดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณตลาดถนนคนเดิน สาเกตนคร ข้างห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาร์ทร้อยเอ็ด-ในช่วงวันที่ 29-31 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ หอโหวด 101 และ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด-ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 จะมีการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดด้วย”นายบรรจง โฆษิตจิรน้นท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าว


สุดท้ายทางด้าน นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า “นโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว)จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล กระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เนื่องจากมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมคน รวมถึงปิดกิจกรรมกิจการที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดเรามีผู้ป่วยรายใหม่สดลง ต่อเนื่องและทรงตัวอยู่ในระดับตัวเลข 2 หลัก ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีประกาศมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมการ กิจการต่างๆ และจังหวัดร้อยเอ็ดถูกประกาศให้เป็นจังหวัดในพื้นที่ควบคุม ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมที่สามารถ รวมคนได้มากถึง 500 คน ประกอบกับนโยบายการเปีดประเทศของรัฐบาล จึงถือเป็นโอกาส สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะใช้จังหวะนี้ในการส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในห้วงระยะจากนี้ไป จังหวัดร้อยเอ็ดจะมี กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง” นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปิดท้าย


สำหรับทางจังหวัดร้อยเอ็ดล่าสุดได้มีมาตรการเดินทางเข้าออกจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆนอกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด( 7 จังหวัด) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1 รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปลายทาง 2 ให้ลงทะเบียนเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดในแอพพิเคชั่นร้อยเอ็ด 3 สังเกตุอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิท 19 ที่ทางราชการกำหนดอยางเคร่งครัด เพื่อเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างสบายใจต่อไป

หอโหวต นับเป็นหอชมเมือง Landmark แห่งใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด (ซึ่งสร้างเป็นรูปทรงโหวต เครื่องดนตรีเครื่องเป่าในวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน หอโหวตมีสูง 101 เมตร) ROIET TOWER หรือ หอโหวด 101 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หน้าบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ททท.ได้ประกาศให้ “หอโหวต” เป็น Unseen New Series ของจังหวัดร้อยเอ็ด
และ ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น(ธนวัน กาสี) ได้เสนอแผนการตลาดท่องเที่ยว กับ โฉมใหม่การเปิด หอโหวด Unseen New Series ด้วยกิจกรรมการตลาดและท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงแรก ดังนี้

  1. ช่วงปีใหม่ จัดโปรโมชั่นกระตุ้นตลาดโดยการแจกของที่ระลึกแบบพรีเมี่ยม จาก ททท. สำหรับ นักท่องเที่ยวที่จองที่พักค้างคืนช่วง countdown ในโรงแรมจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 101 ห้องแรก กับของขวัญปีใหม่ 2022 จำนวน 101 รางวัล
    2.แจกของที่ระลึกพิเศษจาก ททท. เดือนละ 5 ชิ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นชมหอโหวต 101 โดยการ Random จากผู้ scan qr code ขึ้นหอโหวตโดยสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีและข้อมูลดังกล่าวได้จาก page ททท.สำนักงานขอนแก่น ช่วงเดือนธันวาคม 2564 – กันยายน 2565
  2. ททท.สำนักงานขอนแก่น ร่วมกับสายการบิน air asia ใช้หางตั๋วเครื่องบินท่านที่เดินทางมาที่สนามบินร้อยเอ็ด แลกบัตรขึ้นชมหอโหวต 101 ฟรี จาก ททท.และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565
    4.ททท.สนับสนุนจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมร้อยเอ็ดเคาท์ดาวน์2022 แบบ New Normal ต่อไป
คุณ ธนวัน กาสี ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลชวนโหลดแอป Tourist Police i lert u แจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชม.
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ วางแนวทางมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ททท. คาดการณ์นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์สูงถึง 17 – 20 ล้านคน
เอเชีย โร้ด เปิดฉาก!! แชมป์เก่าบดมือระดับโลกนำฝูงวันแรก “นครินทร์-รัฐพงษ์” ประเดิมสวย รั้งแถวหน้า ซูเปอร์สปอร์ต โฮมเรซ
กรมการท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวไทยปลอดภัย แนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์คุณภาพ
สงกรานต์อีสานที่ขอนแก่น กลับมาเล่นน้ำบ้านเฮาเด้อขอนแก่น
ดีงามมาก/ไทยเวียตเจ็ทบินตรง สุวรรณภูมิ – โอกินาว่า