วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ขอนแก่นปักหมุด อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เนรมิตโรงแรมใจกลางเมืองต้นแบบธุรกิจสุขภาพใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ชูจุดขายด้านสุขภาพที่ครบวงจรรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลี่คลาย

ขอนแก่นปักหมุด อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เนรมิตโรงแรมใจกลางเมืองต้นแบบธุรกิจสุขภาพใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ชูจุดขายด้านสุขภาพที่ครบวงจรรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลี่คลาย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 พ.ค.2565 ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมปฏิบัติการ การเตรียมการพัฒนานิเวศเศรษฐกิจเวลเนสและ wellness startup เขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19 โดยมีสถานประกอบการในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ ,โรงแรม รวมไปถึงด้านการท่องเทีี่ยว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บพท. กล่าวว่า โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19 เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่ง บพท.ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ และให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นที่ทราบกับว่าจากสถานการณ์โควิดระบาด ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพรวมทั่วทั้งโลก ซึ่งประเทศไทยจะรองรับนักท่องเที่ยวแบบเดิมคงไม่ได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทีถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทย

” เราจะมาคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเที่ยวปีละหลายสิบล้านคนเหมือนเดิม ก็คงไม่ได้ และคงเป็นเวลาที่รอไม่ได้ ดังนั้นเราจะใช้โอกาสตรงนี้ มาปรับวิธีการ ปรับแผน ปรับกระบวนการใหม่ ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ของเรา เพื่อรองรับการเปลี่ยนได้อย่างไร จึงพบว่าเวลเนส ซึ่งก็คือความสุขสมบูรณ์ของคน ซึ่งความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้าน คนดี สุขภาพ สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี และเราจะใช้ทรัพยากรที่มี ใช้ทุนทางสังคม ใช้สิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ในเมือง ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขอนแก่น มีจุดแข็งที่หลากหลายทางชีวภาพ และกลุ่มสุขภาพ เราทานผักเป็นยาได้ เราปรับระบบได้ สมุนไพร เราก็มีอยู่สารพัด และเมื่อเราเมื่อย รับประทานอะไรถึงจะดีขึ้น ทั้งหมดคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เรียกว่านำมาปรุงแต่งใหม่หรือนำมาเสริมความสุขสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเวลเนส จึงเป็นการปรับระบบเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้าง เรียกว่าเศรษฐกิจใหม่ โดยการสร้างคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ คือการสร้างตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปถึงปลายน้ำ “

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร กล่าวต่ออีกว่า ธุรกิจเวลเนสจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสถานประกอบการหรือโรงแรมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียว โรงแรมต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นเวลเนส คนเข้าพักต้องมีความสุข ทานอาหารปลอดภัย ผ่อนคลาย ทำให้เป็นสถานที่ฟื้นฟูร่างกาย และหากจะพูดถึงความพร้อม ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน เราความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางอาหาร พร้อมรับความปรับเปลี่ยนในจุดนี้ และถ้าโรงแรม สถานประกอบการมีความปรับเปลี่ยนฟื้นฟู บุคลากรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาทักษะ ปรับระบบผู้ประกอบการ เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว เวลเนส จึงถือว่าเป็นเรือธงหนึ่ง ของการที่จะทำให้เมืองเป็นแหล่งสร้างงาน ปรับระบบการสร้างงานใหม่ ปรับระบบผู้ประกอบการ เพื่อรองรับความเจริญของภูมิภาค

ด้าน รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บพท. กล่าวว่า ประเทศไทย ยังมีโอกาสที่เกิดคุณค่าได้อีก จึงมุ่งหลักในการวิจัยระดับพื้นที่โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากการแก้ปัญหาโดยตรงกับบุคคลและครัวเรือน ในระยะยาวคือการกระจายโอกาสนำความเจริญสู่ภูมิภาคและเมืองต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการลงทุน และพัฒนาในหลายมิติ มิติหนึ่งสำคัญคือเรื่องสุขภาพและเวลเนส เป็นมิติที่เมืองไทยยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดบทพ.จึงขับเคลื่อนในเรื่องนี้ เพราะเวลเนสคือเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจสัมพันธ์กันกับระบบสุขภาพ ไม่ได้แปรว่าจะต้องเกิดรายรับอย่างเดียว เมื่อทำเป็นระบบเมืองเกิดขึ้น และเวลเนส ไม่ใช่ความมั่งคั่ง หรือมีรายรับเพียงอย่างเดียว แต่สามารถให้บริการทุกชนชั้นได้ด้วย ดังนั้น การทำเช่นนี้จะทำให้คลี่ความมั่งคั่งมาสู่คนมีรายได้น้อยด้วย

ด้าน นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น กล่าวว่า การที่ได้รับเลือกจาก บพท.และคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายให้เป็นโรงแรมต้นแบบ ในโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19 ที่ผ่านมาโรงแรมโฆษะได้ห่วงใยเรื่องสุขภาพสุขภาวะทั้งร่างกายจิตใจมาโดยตลอดอยู่แล้ว โดยโรงแรมได้ร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จะมีศูนย์กายภาพศูนย์ฟื้นฟูซึ่งข้าราชการและครอบครัวก็สามารถใช้สิทธิได้ และยังได้รับความร่วมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ทางด้านโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้นถ้าเรามีสุขภาวะที่ดีเราก็ไม่ต้องป่วยเพราะการป่วยต้องเสียงบประมาณประเทศในการรักษามากมายแล้วก็นำยาจากต่างประเทศเข้ามารักษาด้วย ในส่วนของเวลเนสจะมีการแพทย์แผนไทยเข้ามาร่วมด้วย แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยจะมีการผลิตสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เรามีแอปพลิเคชันจองทางออนไลน์ให้ชาวต่างชาติและผู้ที่อยู่จังหวัดอื่นๆให้จองเข้ามาได้ก่อนเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องเวลเนสโดยตรง

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ชี้ความสำเร็จ “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42” มีผู้เข้าร่วมงานฯ ทะลุเป้าหมาย 152,799 คนและสร้างรายได้ภายในงานสูงถึง 63 ล้านบาท
เผยผลสำเร็จการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 7 แสน 8 หมื่น คน ยอดขายในงานกว่า 9 ล้านบาท
คนขอนแก่นพร้อมใจ รำบวงสรวงพุทธมณฑลอีสาน เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
ททท.คาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าอีสานกว่า8แสนคนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า2000ล้านบาท