วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) นายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO – GREENWORLD ในฐานะผู้จัดงาน FOOD TECH EXPO 2022 และหน่วยงานพันธมิตร ได้กำหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีและความรู้ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและธุรกิจการเกษตร FOOD TECH EXPO 2022, E-SANEDITION ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติชขอนแก่น (KICE)ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 15 องค์กร อีกทั้ง ได้ร่วมกันนำเสนอมุมมองและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รามถึงการผลักดันเมืองขอนแก่นสู่การเป็น Smart City  ต่อผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายพินิจพล ประดับชาติ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนจากผู้ประกอบการร่วมรับฟัง

         ทางด้านนายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO – GREENWORLD ในฐานะผู้จัดงานได้นำเสนอวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION แก่สื่อมวลชน”นี่เป็นจังหวะและโอกาสอันดี ที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจการเกษตร นักลงทุน และธุรกิจอื่น ๆ ในเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างการเติบโตให้ซัพพลายเซนจะได้มาอัพเดทเทรนด์และวิทยาการต่าง ๆ ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตรอย่างก้าวกระโดด”

          สำหรับงาน  FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION เป็นการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และความรู้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ ดังนี้1.ผู้ประกอบการด้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ที่มีสินค้าออกขายได้จริงแล้ว จะมาอัพเดทเกษตร เครื่องจักรแปรรูปอาหารและเตรียมวัตถุดิ์บGREENWORLD- ผู้นำธุรกิจด้าน B2B Mediaเครื่องบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การยืดอายุสินค้าPlatform ได้กำหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีและความรู้การทำฉลาก ไปจนถึงความรู้ในการขยายตลาดสู่ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและธุรกิจการโมเดิร์นเทรดเกษตร 2. โรงงานทุกขนาด ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายช่าง วิศวกรร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าหรือผู้บริหาร เจ้าของโรงงาน  ในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติราคาคุ้มค่า ระบบ ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ลำเลียงสินค้า อุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องมือวัด หรือ ทีเส็บ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 15 องค์กร และอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์มอเตอร์ส่งกำลังหรือเครื่องพ่นไฟ สำหรับเครื่องจักรอาหาร ไปจนถึงระบบจัดเก็บสินค้าปรึกษา การจับคู่ธุรกิจ และเวิร์คชอปที่เกี่ยวกับวิทยาการ อัตโนมัติแบรนด์อันดับหนึ่งของโลก

   3. เทคโนโลยีเพื่อนักธุรกิจด้านการเกษตร ระบบสินค้า การแพคกิ้ง การตลาดดิจิหัล การตลาดโมเดิร้นเทรด เซนเซอร์ ไอโอที่ โซล่าซิสเต็ม โดรน รวมถึงที่ การออกแบบฟาร์มอัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับโรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปรึกษาและผู้ให้บริการติดตั้งระบบการปลูกพืชในโรงเรือนที่ช่วยให้เพิ่มผลผลิตการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชเศรษฐกิจที่ทำกำไรได้สูง  4. สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังมองหาไองาน FOOD TECH EXPO 2022 และหน่วยงานพันธมิตร เดียธุรกิจ อยากเป็น Food Startup หรือ Food ได้ร่วมกันนำเสนอมุมมองและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ Developer ก็สามารถมาชมโซนสาธิตสินค้าที่พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รามถึงการผลักดันเมืองขอนแก่นสู่การเป็น Smart Cityผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและการตลาดจนประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงหัวข้อ สัมมนาและที่ปรึกษาที่มาให้ความรู้มากมาย

   ยกระดับผู้ประกอบการสู่เถ้าแก่และเศรษฐีใหม่ในงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION”นี่เป็นจังหวะและโอกาสอันดี ที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเป็นแบบ B2B (Business-to-business) คือเป็นเวทีเชื่อมอาหาร ธุรกิจการเกษตร นักลงทุน และธุรกิจอื่น ๆ ในต่อความรู้และเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างการเติบโตให้ซัพพลายเซนจะได้มาอัพเดทเทรนด์และวิทยาการต่าง ๆธุรกิจต่อ โดยผู้ชมที่มีการเจรจาธุรกิจ เกิดการลงทุนจัดซื้อภายในงานสามารถสะสมยอดมาแลกรับ Cash Back จากธุรกิจด้านอาหารและการเกษตรอย่างก้าวกระโดด ผู้จัดงานได้ นอกจากนี้ยังคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมFOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION จัดIntensive Course แบบเข้มข้น 2 วันเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจและประกวด Pitching ชิงโล่ห์รางวัล

   “ทุกวันนี้เราส่งออกสินค้าด้านอาหารปีละกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ยิ่งมีวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งโลกระบาดและสงคราม ทำให้ลูกของเราวันนี้มีความต้องการซัพพลายอาหารเป็นอย่างมากประเทศไทยต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งในตลาดขนาดมหึมา” คุณธีระ กล่าวทิ้งท้าย

    นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงความร่วมมือสนับสนุนการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022″ทีเสิบ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022 ในครั้งนี้ “ทีเส็บดำเนินการกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ”

    ปัจจุบันทีเส็บกำลังดำเนินงานตามดำเนินตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0′ โดยวางเป้าหมายส่งเสริมงานประชุมและแสดงสินค้าที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม New S-Curve เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศไทย

“งาน Food Tech Expo 2022 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานใหม่ในเมืองขอนแก่นซึ่งถือเป็น MICE City ที่สำคัญของพื้นที่อีสานตอนกลาง จังหวัดของแก่นอยู่ในกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมถึงกันได้โดยสะดวกส่งผลให้เขตเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่นเองมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และที่สำคัญคือมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดงานอีเวนท์ได้อย่างเต็มรูปแบบ”

“ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่นั้น สอดคล้องกับนโยบาย New S-Curve ของรัฐบาล การจัดงานในครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลาย ส่วนที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทีเส็บจึงได้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำ รวบถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงพันธมิตรหลายหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุน Food Tech Expo 2022 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับแรงส่งเสริม จากสื่อมวลชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน Food Tech Expo 2022 ในครั้งนี้” นายปานทอง กล่าวทิ้งท้าย

   ในช่วงสุดท้ายของงานแถลงข่าวเป็นการเสวนาร่วมกับหน่วยงาน Offcial Partners ได้แก่นายพินิจพล ประดับชาติ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธีระ ทำหน้าที่ผู้ร่วมเสวนาและดำเนินรายการมีการเผยถึงมุมมองและข้อเสนอต่อนโยบายต่าง ๆ ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดัน SMEs และMicro SMEs ของประเทศไทยให้เร่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ เรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี และมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ดังนั้น หากจะส่งเสริมจุดแข็งของประเทศไทย หรือถ้าใครที่อยากพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตรเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

   สำหรับจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงของภาคอีสาน มีองค์กรความร่วมมือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าด้านสาธารณูปโภคในอนาคต ต่อจากนี้ขอนแก่นจะเป็น Smart City นอกจากจะกระตุ้นการลงทุนใหม่ ๆ แล้ว ยังเป็นแพลตฟอร์มรองรับการเดินทาง ท่องเที่ยว การขนส่งคมนาคม รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจที่เชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม’ร้อยแก่นสารสินธุ์’ และจังหวัดใกล้เคียง

   FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITIONจัดโดย Green World Media Platform ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดของแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและหน่วยงานพันธมิตร 20-22 กรกฎาคม นี้ เวลา 9:00 – 16:30 ที่ศูนย์ประชุม KICE จังหวัดขอนแก่น เป้าชมงานและจองที่นั่ง สัมมนาได้ฟรี ลงทะเบียนวันนี้ที่ www.fabexno.c2 หรือโทร 083-584-6677 พิธีเปิดงานวันที่ 20 ก.ค. 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ชี้ความสำเร็จ “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42” มีผู้เข้าร่วมงานฯ ทะลุเป้าหมาย 152,799 คนและสร้างรายได้ภายในงานสูงถึง 63 ล้านบาท
เผยผลสำเร็จการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 7 แสน 8 หมื่น คน ยอดขายในงานกว่า 9 ล้านบาท
คนขอนแก่นพร้อมใจ รำบวงสรวงพุทธมณฑลอีสาน เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
ททท.คาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าอีสานกว่า8แสนคนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า2000ล้านบาท