วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไฮซีซั่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไฮซีซั่น มอบส่วนลดพิเศษค่าบัตรโดยสาร 300 บาท ทุกหมายเลขการจอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้โดยสารสายการบิน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเดินทางทางอากาศทั่วทุกภูมิภาคในประเทศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง โดยงานแถลงข่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของสายการบินทั้ง 6 สาย เป็นผู้ร่วมแถลง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่อง สายการบินต้องหยุดทำการบินสำหรับเส้นทางการบินในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธุรกิจสายการบิน การจ้างงานของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลากหลายด้าน การออกมาตรการควบคุมการเดินทาง ส่งผลให้ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาสูงขึ้น การหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบิน และจำนวนของเครื่องบินที่สามารถให้บริการ ล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศลดลง”
    
“จากมาตรการควบคุมการเดินทางค่าตั๋วโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นการหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบินและจำนวนจำกัดของเครื่องบินที่สามารถให้บริการล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางที่ลดลงของนักท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศซึ่งก่อนที่ประเทศไทยจะพบกับวิกฤติโวิด-19อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างรายได้ได้มากกว่า 3 ล้านล้านบาท   ในปี 2562  และถือครองสัดส่วน GDP ของประเทศถึงร้อยละ 18 สำหรับในปี 2565 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของปี 2562 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ประมาณ 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ประมาณ 656,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2565 มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 74,335,927 คน-ครั้ง”   


“ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางทางอากาศ อันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน  ททท. จึงร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย  จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านการเดินทางทางอากาศ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยทั้ง 6 สายการบิน  จะร่วมกันดำเนินการสื่อสารการตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนออกเดินทาง รวมทั้งเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษในทุกเส้นทาง ทุกระดับราคา และ ททท. มอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 300 บาทต่อ 1 หมายเลขการจอง หรือ 1 Booking ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะทำให้ Load Factor ของสายการบินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทางท้องถิ่น ค่าอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ อันเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการลดทั่วฟ้าบินทั่วไทยในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าทั้ง 6 สายการบิน จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เลือกเดินทางไปในเส้นทางใดก็ได้ และเที่ยวบินใดก็ได้   แต่ผมอยากชวนให้ทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเส้นทางจังหวัดเมืองรอง เพื่อจะได้กระจายรายได้และกระจายการกระจุกตัวจากการท่องเที่ยวไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศไทยได้

“ในนามของ ททท. ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางภายในประเทศทางอากาศกับโครงการ “ลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย”เพื่อทุกท่านจะได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีกทางหนึ่งด้วย”

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย  กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการบินนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มต้นมีการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 จนมาถึงในปี 2564 ธุรกิจการบินก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทั้งสายพันธุ์อัลฟ่า เบต้า เดลต้า และโอมิครอน โดยส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง”

“ภาพรวมธุรกิจการบินของประเทศไทยในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 64.1 โดยจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงมากถึงร้อยละ 90.2 และผู้โดยสารภายในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 54 ในส่วนของปริมาณ เที่ยวบินทั้งหมดลดลงร้อยละ 48.5 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 46.6 และภายในประเทศลดลง ร้อยละ 49.1 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทำให้การขนส่งทางอากาศต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว(ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่ประเทศไทย) 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งในช่วงต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา มีการยกเลิกระบบ THAILAND PASS สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนั่นถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ตัวเลขจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) แสดงให้เห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยในระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มจากหลักแสน เป็นหลัก 2 ล้านกว่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยในการฟื้นตัวกลับมาหลังจากประสบปัญหาภาวะวิกฤติการระบาดของโควิด-19”

“หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการเปิดประเทศและในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเริ่มลดมาตรการจำกัดการเดินทาง อีกทั้งนโยบายการเปิด ประเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นก็รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศแยกตามเส้นทางบิน 3 อันดับแรกของปี 2564 พบว่า เส้นทางบิน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – เชียงใหม่ มีจำนวนผู้โดยสารรวมมากที่สุด (1.56 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – ภูเก็ต (1.31 ล้านคน) และเส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – หาดใหญ่ มี (1.10 ล้านคน) (ข้อมูลจาก กพท.) ทั้งนี้ความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดโครงการ   “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” ในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยให้ฟื้นตัวกลับมา และหวังว่าจะช่วยกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังเส้นทางบินอื่นๆ ในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางบินสู่งเมืองรอง อาทิ สุโขทัย เชียงราย นครศรีธรรมราช ตรัง บุรีรัมย์ และกระบี่ เป็นต้น”

“ผมในนามตัวแทนสายการบินทั้ง 6 สาย ขอขอบคุณ ททท. เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสพวกเราร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อฟื้นตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งโครงการครั้งนี้นอกจากทุกสายการบินจะร่วมจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่องเเล้ว ทาง ททท. ยังสนับสนุนส่วนลดเพิ่มพิเศษ ซึ่งถือเป็นทั้งความร่วมมือและช่วยเหลือผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดการเดินทางเเละใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปลายปีอย่างดีเยี่ยม”

โครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” จะมอบส่วนพิเศษ 300 บาทต่อหมายเลขการจอง (จำนวน 500,000 สิทธิ์) แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 โดยผู้โดยสารสามารถกรอกโค้ดลดราคา (Promotion Code) “AMZTH300” บนหน้าเว็บไซต์สายการบิน และบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2565 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนด) 

ผู้โดยสารที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” ได้ที่เว็บไซต์สายการบิน หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าตามรายละเอียดด้านล่าง
•  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร 1771 หรือเว็บไซต์ www.bangkokair.com 
• สายการบินไทยแอร์เอเชีย   https://www.airasia.com/aa/about-us/th/th/partners-promotion-terms-and-conditions.html หรือ    https://support.airasia.com/
•  สายการบินไทยสมายล์ โทร 1181 หรือเว็บไซต์ www.thaismileair.com 
•  สายการบินนกแอร์ โทร 1318 หรือเว็บไซต์ www.nokair.com 
•  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โทร 02-529-9999 หรือเว็บไซต์ www.lionairthai.com 
•  สายการบินไทยเวียตเจ็ท โทร 02-089-1909 หรือเว็บไซต์ th.vietjetair.com

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 120 total views,  2 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นซ้อมใหญ่รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาดวันจริงชาวขอนแก่นพร้อมใจร่วมรำทะลุหมื่นคน
โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศต่อเนื่อง ยอดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศต้นปี-สิ้น ต.ค.65 พุ่งแตะ 200 ล้านคน-ครั้ง นายกฯ ยินดีคนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น
(มีคลิป)ขอนแก่นเปิดให้ชมเช็คอินแล้วเฮือนโบราณ 26 หลังที่ขอนแก่น รับนักท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่น
สนามช้างฯ ชวนแฟนท้าลมหนาวชมรถคลาสสิคระดับตำนานในงาน “Chang Classic Car Revival 2022”
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี “มิชลินไกด์” ประเทศไทย ประจำปี 2566 คัดเลือกร้านอาหาร และStreet Food ไทย กว่า 189 ร้าน
ททท. ปลุกเทรนด์เที่ยวสายมู ชวน “มูให้เฮง มูให้ปัง รับพลังแบบรักษ์โลก” ตามรอยเส้นทางพญานาค @ นคราธานี