วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ททท. เข้าร่วมงาน “ETDA Foresight Symposium 2023” 

28 มิ.ย. 2023
123

ททท. เข้าร่วมงาน “ETDA Foresight Symposium 2023” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการร่วมมือสร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการศึกษาอนาคตศาสตร์ ในภาคการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมงาน “ETDA Foresight Symposium 2023 : Light Up the Future of Well-Being and Tourism” จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดยศูนย์คาดการณ์อนาคต (Foresight Center by ETDA) หรือ ETDA Foresight กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการร่วมมือสร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการศึกษาอนาคตศาสตร์ในภาคการท่องเที่ยว ณ True Digital Park เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Tourism 4.0: The Next Age of Travel Technology in Thailand” โดยได้นำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 6 เทรนด์ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องจับตามอง โดยพบว่านักท่องเที่ยวอยากตัดขาดจากโลกภายนอก หลีกหนีจากความวุ่นวาย และจะวางแผนเพื่อทริปที่คุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งอยากกลับไปท่องเที่ยวในสถานที่เดิมที่มีความประทับใจ ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวต่างมีความพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ความสนใจการท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริง และพร้อมจ่ายเงินมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยแนวโน้มทางการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ททท. จึงมีแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดจาก “4P สู่ 4D” โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารการตลาดโดยอาศัย Social Media อาทิเช่น การจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยจัดประกวดคอนเทนต์ผ่าน TikTok ในช่วงประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมา ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเกมและเมตาเวิร์ส ด้วยการจัดกิจกรรม “The Hunt for Amazing Cultures” แจกไอเทมฟรีในเกม “Home Sweet Home” รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกิจกรรม “ล่าสมบัติทั่วไทยไปกับ Sukjai Smart Travel” โดยการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวตามเก็บน้องสุขใจในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในรูปแบบของ NFT (Non-Fungible Token) ซึ่ง ททท. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่กับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยการตลาดแบบดิจิทัลยุคใหม่

งาน “ETDA Foresight Symposium 2023” จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงผลการศึกษา ในประเด็นที่สำคัญจากการดำเนินงานของ ETDA Foresight ที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตดิจิทัลของประเทศไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดการต่อยอดนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านดิจิทัล ขององค์กรได้อย่างทันต่อสถานการณ์ ก้าวนำอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการร่วมมือสร้างเครือข่ายพันธมิตร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาอนาคตศาสตร์ในภาคการท่องเที่ยว ระหว่าง ททท. และ สพธอ. เพื่อดำเนินงานร่วมกันในการต่อยอดผลการศึกษาของ ETDA Foresight สู่การนำไปใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวไทยด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกลุ่มผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการดิจิทัล และสตาร์ทอัพของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลให้มีมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย วิชาการ หรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดิจิทัล และข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมประเทศร่วมกัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ชี้ความสำเร็จ “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42” มีผู้เข้าร่วมงานฯ ทะลุเป้าหมาย 152,799 คนและสร้างรายได้ภายในงานสูงถึง 63 ล้านบาท
เผยผลสำเร็จการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 7 แสน 8 หมื่น คน ยอดขายในงานกว่า 9 ล้านบาท
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
ททท.คาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าอีสานกว่า8แสนคนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า2000ล้านบาท
ททท.จัดให้ถนนนักกลอฟ์เชื่อมโยง สปป.ลาวยาวจนถึงโคราช โชว์ศักยภาพสนามกลอฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก หวังเจาะกลุ่มตลาดกลอฟ ร่วมกิจกรรมแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศ