วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

มข.ดันซอฟพาวเวอร์ โดยสำนักบริการวิชาการ จับมือ ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน จัดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการ จับมือ ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน จัดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2   ฉลองครอบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในงานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2566 รอบชิงเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายนศกนี้

จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการจัดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยสำนักบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานสีฐานเฟสติวัลให้จัดเวทีประกวดฯ ขึ้นอีกครั้งในปีนี้

สำนักบริการวิชาการ จึงได้ร่วมกับชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน จัดเวทีประกวดฯ พร้อมดำเนินการจัดประชุมเตรียมการจัดงานขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน นำโดยคุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ประธานชมรมฯ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยใช้ชื่อว่า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสน แว่วหวานสีฐานเฟสติวัล ฉลองครอบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ เวที 2 ริมบึงสีฐาน ฝั่งศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก แบ่งประเภทการประกวด ชาย-หญิง ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ พร้อมเริ่มเปิดให้ผู้ใจสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานจัดการประกวดฯ กล่าวว่า การจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัลฉลองครอบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และยังสอดคล้องกับคำขวัญของสำนักบริการ คือ ประสานศิลปวิทยาการสู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย แหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย การจัดเวทีประกวดฯ เปรียบเสมือนการเป็นแหล่งเรียนรู้อีกรูปแบบที่น่าสนใน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามด้านเพลงลูกทุ่งให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่สังคมไทยและชาติไทยไปอย่างยาวนาน และทางสำนักฯ เล็งเห็นว่าชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน มีความเชี่ยวชาญในการจัดการประกวดลูกทุ่ง จึงได้ร่วมกันจัดเวทีประกวดขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 2

คุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ประธานชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน แสดงความเห็นสอดคล้องกันว่า ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ชมรมฯ ยังได้ดำเนินการจัดประกวดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เช่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรภาคอีสาน ที่ยาวนานนับ 10 ปี และที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ การจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 40 ปี มข. เพื่อเฉลิมฉลองวาระการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 40 ปี (ครั้งนั้นใช้ชื่อ กลุ่มดีเจ.วัยจ๊าบ) ผ่านมา 20 ปีการจัดครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน นับเป็นความภาคภูมิใจมากเช่นกัน

รางวัลสำหรับการประกวด แบ่งเป็นประเภทชาย-หญิง มีเงินรางวัล ดังต่อไปนี้

ประเภทชาย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 5,000

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภทหญิง

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 10,000 บาท

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล 2,000 บาท

สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัลฉลองครอบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สามารถส่งใบสมัครพร้อมไฟล์บันทึกภาพการร้องเพลงสดมายัง E-mail : wannse@kku.ac.th และ kanikl@kku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ จะทำการประกวด ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ เวที2 ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันออก (ฝั่งศูนย์ประชุมฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน (คุณนิตยา)0628929797, คุณวรรณภา สีดาพล 08 8300 2541, คุณคณิตตา อักษร 08 1729 0816

ข่าว  :  เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWgJ6WZ.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมว.ท่องเที่ยว จับมือ กระทรวงสาธารณสุข สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ
วาเลนไทน์ขอนแก่นคึกคัก ร้านดอกไม้จัดช่อดอกกุหลาบ-ทานตะวัน เตรียมไว้ให้กับคู่รักอย่างสวยงาม
ททท.สำนักงานขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะนักดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส The Biggles Big Band Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พาชมวิถีอีสานวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.สาวะถี ขอนแก่น
สุดตื่นตา!!ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น จัดงาน“The Great Chinese New Year 2024   
ตรุษจีนปีมังกรทอง อุดรธานี“รับพลังดี” 4 พิกัดสุดปัง
ททท.อุดรธานี ขอเชิญเที่ยวงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567